Дмитро Новіков

Фотографія Дмитро Новіков (photo Dmitriy Novikov)

Dmitriy Novikov

  • День народження: 23.09.1970 року
  • Вік: 46 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Відомий російський вчений в галузі теорії управління системами міждисциплінарної природи.

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент РАН, заступник директора Інституту проблем управління РАН з наукової роботи.

2003 р. – вчене звання професора за спеціальністю 05.13.10 «Управління в соціальних і економічних системах»

1998 р. – захистив докторську дисертацію у ІПУ РАН за спеціальностями 05.13.10 «Управління в соціальних і економічних системах» та 05.13.16 «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях» (назва дисертації: «Механізми стимулювання в активних системах з невизначеністю»)

1996-1998 рр. – докторантура ІПУ РАН

1994 р. – захистив кандидатську дисертацію у ІПУ РАН за спеціальністю 05.13.10 «Управління в соціальних і економічних системах» (назва дисертації: «Розробка та дослідження механізмів стимулювання в активних системах з ймовірнісної невизначеністю»)

1993-1994 рр. – аспірантура ІПУ РАН

1987-1993 рр., студент факультету радіотехніки та кібернетики МФТІ

2005-н/в – заступник директора з наукової роботи ІПУ РАН

1998-2005 – провідний науковий співробітник ІПУ РАН (лабораторія № 57 «Активних систем»)

1996-1998 – докторант ІПУ РАН

1995-1996 – старший науковий співробітник ІПУ РАН

1994-1995 – науковий співробітник ІПУ РАН

1993-1994 – молодший науковий співробітник ІПУ РАН

1992-1993 – інженер ІПУ РАН

Редколегії журналів: «Проблеми управління» (головний редактор), «Автоматика і Телемеханіка» (відповідальний секретар), «Заводська лабораторія», «Системи управління та інформаційні технології» (шеф-редактор розділу «Активні системи»).

Праці міжнародних науково-практичних конференцій: «Управління великими системами» (Москва, 1997), «Теорія активних систем» (Москва, 1999, 2001, 2003, 2005) та ін.

Збірник наукових праць «Управління великими системами» (головний редактор).

Монографії, книги та брошури

1. Організаційні механізми управління розвитком пріоритетних напрямів науки і техніки. М.: ІПУ РАН, 1993. – 68 с. (співавтор – Кузьмицький А. А.).

2. *Як управляти проектами. М.: Синтег, 1997. – 188 с. (співавтор – Бурков В. Н.).

3. Організаційні механізми управління розвитком пріоритетних напрямів науки і техніки (методичні рекомендації). М.: ІПУ РАН, 1996. – 36 с. (співавтор – Бурков В. Н., Кузьмицький А. А., Умрихіна Е. В.).

4. *Моделі і механізми розподілу витрат і доходів в ринковій економіці. М.: ІПУ РАН, 1997. – 59 с. (співавтори – Бурков В. Н., Горгидзе В. І., Юсупов Б. С.).

5. Механізми стимулювання в моделях активних систем з нечіткою невизначеністю. М.: ІПУ РАН, 1997. – 101 с.

6. *Стимулювання в соціально-економічних системах (базові математичні моделі). М.: ІПУ РАН, 1998. – 216 с.

7. Узагальнені рішення задач стимулювання в активних системах. М.: ІПУ РАН, 1998. – 68 с.

8. *Закономірності ітеративного навчання. М.: ІПУ РАН, 1998. – 96 с.

9. *Механізми функціонування багаторівневих організаційних систем. М.: Фонд «Проблеми управління», 1999. – 150 с.

10. *Теорія активних систем: стан і перспективи. М.: Синтег, 1999. – 128 с. (співавтор – Бурков В. Н.).

11. Двоканальна модель активної експертизи. М.: ІПУ РАН, 1999. – 58 с. (співавтори – Баркалов С. А., Песковатсков В. Ю.).

12. *Механізми стимулювання в багатоелементних організаційних системах. М.: Апостроф, 2000. – 184 с. (співавтор – А. В. Квіток).

13. *Базові системи стимулювання. М.: Апостроф, 2000. – 108 с. (співавтор – Т. Б. Кочієва).

14. *Методика освоєного обсягу в оперативному управлінні проектами. М.: Апостроф, 2000. – 156 с. (співавтори – Е. В. Колосова, А. В. Квіток).

15. *Моделі та методи управління розвитком регіональних освітніх систем. М.: ИУО РАО, 2001. – 83 с.

16. *Механізми страхування у соціально-економічних системах. М.: ІПУ РАН, 2001. – 109 с. (співавтори – Бурков В. Н., Заложнев А. Ю., Кулик О. С.).

17. *Механізми функціонування організаційних систем з розподіленим контролем. М.: ІПУ РАН, 2001. – 118 с. (співавтор – Квіток А. В.).

18. *Індивідуальні стратегії пропозиції праці: теорія і практика. М.: ІПУ РАН, 2002. – 109 с. (Баркалов С. А., Попов С. С.).

19. *Механізми фінансування програм регіонального розвитку. М.: ІПУ РАН, 2002. – 52 с.(співавтори – Бурков В. Н., Заложнев А. Ю., Леонтьєв С. В., Чернишов Р. А.).

20. *Розподілені системи прийняття рішень в управлінні регіональним розвитком. М.: ІПУ РАН, 2002. – 54 с. (співавтори – Гільов С. Е., Леонтев С. В.).

21. *Механізми управління динамічними активними системами. М.: ІПУ РАН, 2002. – 124 с. (співавтори -Смирнов В. М., Шохіна Тобто).

22. *Прогноз активний. М.: ІПУ РАН, 2002. – 101 с. (співавтор – Чхартішвілі А. Р.).

23. *Типові рішення в управлінні проектами. М.: ІПУ РАН, 2003. – 74 с. (співавтори –Васильєв Д. К., Заложнев А. Ю., Квіток А. В.).

24. *Механізми управління організаційними проектами. М.: ІПУ РАН, 2003. – 84 с. (співавтори – Балашов В. Р., Заложнев А. Ю., Іващенко А. А.).

25. *Мережеві структури і організаційні системи. М.: ІПУ РАН, 2003. – 108 с.

26. Рефлексивні ігри. М.: Синтег, 2003. – 160 с. (співавтор – А. Р. Чхартішвілі).

27. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 1. Основи управління організаційними системами. М.: Видавництво «Тульський поліграфіст», 2003. – 560 с. (співавтори – Баркалов С. А., Бурков В. Н., Шульженко Н.А.).

28. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 2. Моделі та методи управління підприємствами і регіонами. М.: Видавництво «Тульський поліграфіст», 2003. – 380 с. (співавтори – Баркалов С. А., Бурков В. Н., Шульженко Н.А., Шишикин Б. Т.).

29. Моделі і механізми в управлінні організаційними системами. Том 3. Стратегічне управління регіональним будівництвом М.: Видавництво «Тульський поліграфіст», 2003. – 205 с. (співавтори – Баркалов С. А., Бурков В. Н., Лігай С. Е., Соколовський Ст. Ст., Шульженко Н.А.).

30. *Стимулювання в організаційних системах. М.: Синтег, 2003. – 306 с.

31. *Освітній проект (методологія освітньої діяльності). М.: Эгвес, 2004. – 120 с. (співавтор – А. М. Новіков).

32. *Статистичні методи в педагогічних дослідженнях (типові випадки). М.: Эгвес, 2004. – 67 с.

33. *Інституційне управління організаційними системами. М.: ІПУ РАН, 2004. – 68 с.

34. *Договірні відносини в управлінні проектами. М.: ІПУ РАН, 2004. – 100 с. (співавтор – А. В. Лисаков)

35. *Механізми управління корпоративними програмами: інформаційні системи і математичні моделі. М.: Супутник+. – 159 с. (співавтори – Гламаздин Е. С., Квіток А. В.).

36. Як управляти організаціями. М.: Синтег, 2004. – 400 с. (співавтор – Ст. Н. Бурков).

37. *Моделі і методи оперативного управління проектами. М.: ІПУ РАН, 2004. – 63 с. (співавтор – Е. В. Коновальчук)

38. *Прикладні моделі інформаційного управління. М.: ІПУ РАН, 2004. – 129 с. (співавтор – А. Р. Чхартішвілі)

39. *Моделі і механізми управління освітніми мережами і комплексами. М.: Інститут управління освітою РАО, 2004. – 142 с. (співавтор – Н.П. Глотова).

40. *Теорія управління організаційними системами. М: МПСИ, 2005. – 584 с.

41. *Статистичні методи в медико-біологічному експерименті (типові випадки). Волгоград: ВолГМУ, 2005. – 84 с. (співавтор – В. о. Новочадов).

42. *Моделі і механізми управління науковими проектами у ВУЗах. М.: ИУО РАВ, 2005. – 80 с. (співавтор – А. Л. Суханов).

43. *Механізми фінансування інноваційного розвитку фірми. М.: ІПУ РАН, 2005. – 66 с. (співавтори – А. А. Іващенко, Д. В. Колобов).

44. *Моделі репутації і норм діяльності. М.: ІПУ РАН, 2005. – 67 с. (співавтори – М.С. Єрмаков, А. А. Іващенко).

45. *Моделі та методи управління портфелями проектів М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с. (співавтори – А. А. Матвєєв, А. В. Квіток).

46. *Моделі і механізми управління розвитком персоналу. М.: ІПУ РАН, 2005. – 68 с. (співавтори – Е. В. Галінська, А. А. Іващенко).

47. Регіоналізація професійної освіти: управління системою професійної освіти. М.: Університетська книга, 2006. – 176 с. (співавтори – Новіков А. М., Ломакіна Т. Ю., Нікітін М. В., Щоголєв Ст. А.).

48. *Моделі та методи організаційного управління інноваційним розвитком фірми. М.: КомКнига, 2006. – 336 с. (співавтор – А. А. Іващенко).

49. *Моделі тарифно-преміальних систем оплати праці. М.: ІПУ РАН, 2006. – 75 ц. (співавтор – Д. А. Заложнев).

50. *Моделі і механізми багатокритеріального стимулювання в організаційних системах. М.: ІПУ РАН, 2006. – 60 с. (співавтори – Іващенко А. А., Щепкіна М. А.).

51. Регіоналізація професійної освіти: управління закладами професійно-технічної освіти. М.: Університетська книга, 2006. – 168 с. (співавтори – Новіков А. М., Ломакіна Т. Ю., Нікітін М. В., Щоголєв Ст. А.).

52. Теорія управління організаційними системами. М.: Физматлит. 2-е видання, 2007. – 584 с.

53. *Моделі і методи матеріального стимулювання: теорія і практика. М.: Ленанд, 2007. – 288 с. (співавтори – Васильєва О. Н., Засканов Ст. Ст., Іванов Д. Ю.).

54. *Методологія. М.: Синтег, 2007. – 664 с. (співавтор – Новіков А. М.).

55. *Управління проектами: організаційні механізми. М.: ПМСОФТ, 2007 – 140 с.

56. *Математичні моделі формування і функціонування команд. М.: Физматлит, 2008. – 188 с.

57. *Механізми управління еколого-економічними системами. М.: Физматлит, 2008. – 244 с. . (співавтори – Ст. Н. Бурков, А. В. Щепкін).