Олександр Цюрупа

Фотографія Олександр Цюрупа (photo Alexander Tsurupa)

Alexander Tsurupa

  • День народження: 01.10.1870 року
  • Вік: 57 років
  • Дата смерті: 08.05.1928 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

§Ј§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§Ъ§И §Ц§б§Ъ§г§Ь§а§б §Ь§С§Я§§Э§Ц§в §Ј§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§а§Ф§а §Ь§а§у§а§Э§Ц§В§г§д§У§С, §У§а§г§б§Ъ§д§С§д§Ц§Э§о §®§С§д§о§з§д·§е§Я§о§з§Х§Ъ.

§Б§Я§а§до §Ј§Ъ§д§Ц§Щ (§У§Ц§Я§Ф. ЈЕўпоѕ VitЕ¦z; §а§Ь. 1408-1471) ЎЄ §У§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§Ъ§И §Ц§б§Ъ§г§Ь§а§б §Ь§С§Я§§Э§Ц§в §Ј§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§а§Ф§а §Ь§а§у§а§Э§Ц§В§г§д§У§С, §У§а§г§б§Ъ§д§С§д§Ц§Э§о §®§С§д§о§з§д·§е§Я§о§з§Х§Ъ.

§µ§й§Ъ§Ь§г§с §У §±§З§Х§е§С§Я§г§Ь§а§Ю §е§Я§Ъ§У§Ц§в§г§Ъ§д§Ц§д§Ц §Ј§Ц§в§Я§е§У§до§Ъ§г§о §У §Ј§Ц§Я§Ф§в§Ъ§р, §п§д§а§д §г§н§Я §Ю§Ц§Э§Ь§а§б§а§Ю§Ц§г§д§Я§а§Ф§а §з§а§в§У§С§д§г§Ь§а§Ф§а §Г§У§а§в§с§Я§Ъ§Я§С §г§Х§Ц§Э§С§Э §Ф§а§Э§а§У§а§Ь§в§е§Ш§Ъ§д§Ц§Э§о§Я§е§р §Ь§С§у§о§Ц§в§е: §а§д §Щ§З§Ф§в§Ц§Т§г§Ь§а§Ф§а §Ь§С§Я§а§Я§Ъ§Ь§С §Г§а §У§С§у§С§Г§г§Ь§а§Ф§а §Ц§б§Ъ§г§Ь§а§б§С, §З §Щ§С§д§Ц§Ю §п§г§д§Ц§в§Ф§а§Ю§г§Ь§а§Ф§а §С§у§з§Ъ§Ц§б§Ъ§г§Ь§а§б§С§б§в§Ъ§Ю§С§г§Я §Ъ §Ь§С§Я§§Э§Ц§в§С §Ј§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§а§Ф§а §Ь§а§у§а§Э§Ц§В§г§д§У§С. §°§Я §г§Ь§е§Ш§Ъ§Ь §и§Ъ§Ф§Ъ§Щ§Ю§е§Я§Х§е §Ъ §а§Т§а§Ъ§Ю §·§е§Я§о§з§Х§Ъ: §б§в§С§У§Ъ§д§Ц§Э§р §Ј§Ц§Я§Ф§в§Ъ§Ъ §Б§Я§а§до§е §Ъ §Ц§Ф§а §г§н§Я§е, §Ь§а§у§а§Э§р §®§С§д§о§з§до§е, §Ь §Ь§а§д§а§у§а§Ю§е §Т§н§Е §б§в§Ъ§Ф§Э§С§до§Ц§Я §У§а§г§б§Ъ§д§С§д§Ц§Э§Ц§Ю §Ј §Ь§С§Я§й§Ц§Э§с§у§Ъ§Ъ §и§Ъ§Ф§Ъ§Щ§Ю§е§Я§Х§З §Б§Я§а§до §Ј§Ъ§д§Ц§Щ §б§а§Щ§Я§С§Ь§а§Ю§Ъ§Ь§г§с §г §у§С§Т§а§д§С§У§до§Ъ§Ю §У §Я§Ц§Ы §а§Х§Я§а §У§в§Ц§Ю§с §ї§Я§Ц§Ц§Ю §и§Ъ§Э§о§У§Ъ§а §±§Ъ§Ь§Ь§а§Э§а§Ю§Ъ§Я§Ъ. §¦§л§Г §У §Т§н§д§Я§а§г§д§о §У§С§у§С§Г§г§Ь§Ъ§Ю §Ц§б§Ъ§г§Ь§а§б§а§Ю, §Б§Я§а§до §Ј§Ъ§д§Ц§Щ §г§а§Т§в§С§Э §У§а§Ь§в§е§Ф §г§Ц§Т§с §Э§Ъ§д§Ц§в§С§д§е§у§Я§н§И §Ь§в§е§Ш§а§Ь §б§а §д§Ъ§б§е §Ф§е§Ю§С§Я§Ъ§г§д§Ъ§й§Ц§г§Ь§а§Ы §З§Ь§С§Х§Ц§Ю§Ъ§Ъ, §У §Ь§а§д§а§в§е§р §У§а§до§Г§Ь §Ъ §Ј§Ц§в§Х§Ш§Ц§в§Ъ§а. §°§Х§Я§Ъ§Ю §Ъ§Щ §б§Ц§в§У§н§з §У §Ј§Ц§Я§Ф§в§Ъ§Ъ §а§Я §г§д§С§Э §Ь§а§Э§Э§Ц§Ь§и§Ъ§а§Я§Ъ§в§а§У§С§д§о §Ь§а§Х§Ц§Ь§г§н §г§а§Т§в§С§У §г§а§Э§Ъ§Х§Я§е§р §Т§Ъ§Т§Э§Ъ§а§д§Ц§Ь§е, §ю§С§г§д§о §Ь§а§д§а§у§а§Ы §б§а§Щ§Ш§Ц §б§а§б§а§Э§Я§Ъ§Ь§С §Щ§Я§С§Ю§Ц§Я§Ъ§д§е§р §Т§Ъ§Т§Э§Ъ§а§д§Ц§Ь§е §®§С§д§прдо§С. §°§г§Я§а§В§е §Ц§Ф§а §Ь§а§Э§Э§Ц§Ь§и§Ъ§Ъ §г§а§г§д§С§У§Ъ§Ь§Ъ §д§в§е§Х§н §С§Я§д§Ъ§й§Я§н§з §С§У§д§а§у§а§У. §Б§Я§а§до §Ј§Ъ§д§Ц§Щ §Я§Ц §Т§н§Е §Ф§е§Ю§С§Я§Ъ§г§д§а§Ю §У §б§а§Э§Я§а§Ю §г§Ю§н§г§Э§Ц §д§д§а§Ф§а §г§Ь§а§У§С. §Ў§Я§д§Ъ§й§Я§н§Ц §С§У§д§а§у§н §с§У§Э§с§Э§Ъ §Х§Э§с §Я§Ц§Ф§а §г§Ь§а§в§Ц§Ц §Я§а§У§н§И §Ъ§Х§Ц§В§Е §Э§Ъ§д§Ц§в§С§д§е§в§Я§а§Ф§а §г§д§Ъ§Ь§с §Ъ §й§Ъ§г§д§а§д§н §Э§С§д§Ъ§Я§г§Ь§а§Ф§а §в§Щ§н§Ь§С, §Ъ§Я§г§д§в§е§Ю§Ц§Я§д §а§д§д§З§й§Ъ§У§С§Я§Ъ§с §г§а§Т§г§д§У§Ц§Я§Я§а§Ф§а §б§Ц§в§С, §й§Ц§Ю §Ъ§г§д§а§ю§Я§Ъ§Ь §Я§а§У§а§Ф§а §Ю§Ъ§в§а§У§а§Щ§Щ§в§Ц§Я§Ъ§с. §і§д§С§У §Ь§С§Я§§Э§Ц§в§а§Ю, §а§Я §У§г§Э§Ц§Х §Щ§З §Ј§Ц§в§Х§Ш§Ц§в§Ъ§а §У§Я§Ц§Г§у§с§Э §Я§а§В§е§р §Э§С§д§Ъ§Я§г§Ь§е§р §Ь§е§Э§о§д§е§в§е §У §Ь§а§у§а§Э§Ц§В§г§Ь§а§Ы §Ь§С§Я§й§Ц§Э§с§у§Ъ§Ъ. §Е§Ю§Ц§Я§Я§а §У §п§д§а§Ы §г§ж§Ц§в§Ц §а§Я §е§У§Ц§Ь§а§У§Ц§ю§Ъ§Ь §г§Ц§Т§с §У §Ъ§г§д§а§в§Ъ§Ъ §У§Ц§Я§Ф§Ц§в§г§Ь§а§И §Ь§е§Э§о§д§е§у§н, §а§г§д§С§У§Ъ§У §Т§а§Ф§С§д§а§Ц §д§б§Ъ§г§д§а§Э§с§у§Я§а§Ц §Я§С§г§Э§Ц§Х§Ъ§Ц §¦§Ф§а §б§Ъ§г§о§Ю§С §г§Ь§е§Ш§Ъ§Ь§Ъ §а§Т§в§С§Щ§і§а§Ю§Х§Э§с §Я§С§й§Ъ§Я§С§р§л§Ъ§з §Х§Ъ§б§Э§а§Ю§С§д§а§У §Ъ §С§Г§Ю§Ъ§Я§Ъ§г§д§в§С§д§а§в§а§У §°§Я§Ъ §Т§н§Е §г§а§Т§в§С§Я§н §У 1451 §Ф., §б§а§Щ§Ш§Ц, §У §Я§С§ю§С§Э§Ц XVI §У., §Ъ§Щ§Х§С§Я§н §б§а§ю§д§Ъ §Ь§С§Ь §е§й§Ц§Т§Я§Ъ§Ь§Ъ. §Б§Я§а§до §Ј§Ъ§д§Ц§Щ §а§Ь§С§Щ§н§У§С§Э §д§З§Ь§Ш§Ц §б§а§Х§Х§Ц§в§Ш§Ь§е §Ю§а§Э§а§Г§Г§Ш§Ъ §У §б§а§Э§о§й§Ц§Я§Ъ§Ъ §Я§Ц§а§Т§з§а§Х§Ъ§Ю§а§Ф§а §а§Т§в§С§Щ§а§У§С§Я§Ъ§с. §§§Ц§Ю§С§Э§а §Ц§Ф§а §г§д§Ъ§б§Ц§Я§Х§Ъ§С§д§а§В §е§й§Ъ§Ь§Ъ§г§про §У §Ъ§д§С§Э§о§с§Я§г§Ь§Ъ§з §е§Я§Ъ§У§Ц§в§г§Ъ§д§Ц§д§З§з. §Ј §г§У§а§Г§Ю §Ш§Ц §Ь§а§у§а§Э§Ц§В§г§д§У§Ц, §У §±§а§Ш§а§Я§Ъ (§г§а§У§в§Ц§Ю§Ц§Я§Я§С§с §ў§в§С§д§Ъ§г§Ь§С§У§С), §а§Я §а§г§Я§а§У§С§Э Academia Istropolitana ЎЄ §б§Ц§в§У§а§Ц §У§н§г§до§Ц§Ц §е§й§Ц§Т§Я§а§Ц §Щ§С§У§Ц§Х§Ц§Я§Ъ§Ц, §а§в§Ф§С§Я§Ъ§Щ§а§У§С§Я§Я§а§Ц §б§а §д§Ъ§б§е §ў§а§Э§а§Я§г§Ь§а§Ф§а §е§Я§Ъ§У§Ц§в§г§Ъ§д§Ц§д§С. §°§Х§Я§С§Ь§а §В§Ь§С§Х§Ц§Ю§Ъ§с §Я§Ц§Я§Я§Х§а§Э§Ф§а §б§Ц§в§Ц§Ш§Ъ§Ь§С §г§У§а§Ц§Ф§а §г§а§Щ§Х§С§д§Ц§Э§с.