Микола Чихачова

Фотографія Микола Чихачова (photo Nikolay Chihachev)

Nikolay Chihachev

  • Громадянство: Росія

    Біографія

    Чихачов Микола Миколайович (1860—після 1917), член IV Державної Думи, голова Київського Клубу Російських Націоналістів.

    Народився в дворянській сім’ї в Тамбовської губ. Закінчив математичний факультет Московського університету. У 1881 перейшов на юридичний факультет С.-Петербурзького університету. Отримавши ступінь кандидата права, Чихачов був обраний гласним Тамбовської губ. У 1890 визначається на службу в Міністерство внутрішніх справ як в. о. правителя канцелярії губернатора Естляндії і радника губернського правління. У 1891 Чихачова був переміщений в Таврійську губ.на посаду неодмінного члена губернського присутствія по земським і міським справам. У 1905 році він був призначений Чернігівським віце-губернатором, а в 1906 переміщений на ту ж посаду в Київ. З 1906 по 1910 він був головою Окружного Суду, прокурором Окружного суду, членом Окружного пробірного управління, головою Губернського по селянських справах присутності. У 1909 році він став почесним членом Київського відділу Товариства повсюдної допомоги постраждалим на війні солдатам та їх сім’ям, потім виконував посаду чиновника особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ. У 1911 році він відряджається в розпорядження Київського, Подільського, Волинського генерал-губернатора для сприяння у проведенні земської реформи в Південно-Західному краї. 7 травня 1912 Чихачова став Київським повітовим предводителем дворянства і головою земського зібрання. Одночасно він головує в Дворянській опіці, повітовому військовому присутності, повітовому комітеті піклування про народної тверезості, повітовому піклування дитячих притулків установ Імператриці Марії, повітової землевпорядної комісії, повітовому училищному раді. В 1912 році після смерті голови Київського Клубу Російських Націоналістів Ст. Е. Чернова, Чихачов очолює цю організацію і як представника від неї обирається членом IV Державної Думи. Про подальшу його долю звісток немає.

    Кальченко Т.