Галимджан Ібрагімов

Фотографія Галимджан Ібрагімов (photo Galimdjan Ibragimov)

Galimdjan Ibragimov

  • День народження: 12.03.1887 року
  • Вік: 50 років
  • Місце народження: д. Султанмуратово, Росія
  • Дата смерті: 21.01.1938 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Один із засновників сучасної татарської радянської литертуры. Герой Праці (1932). Був репресований. Реабілітований 24 вересня 1955 року.

Герой Праці (1932). Репресований. Реабілітований 24 вересня 1955 року.Дебютував автобіографічним оповіданням «Вигнання з медресе Заки-шакирда» (1907).У 1910 році вийшла перша збірка оповідань «Початок весни» («Яз башы»). Написав оповідання й повісті «Доля татарської жінки», «Старий наймит» («Карт ялчы», 1912), «Діти природи» («Табигать балалары», 1914), романів «Молоді серця» («Яшь йэрэклэр», 1912), «Наші дні» («Безнен кеннэр», 1920) та ін. Його творчість мала вплив на розвиток художньої прози тюркомовних народів.Редактор ж. «Безнен юо» («Наш шлях»), «Мэгариф» («Просвіта»), де-факто «Ан» (Казань); газети «Чулпан». Спільно з Фатыхом Сайфи-Казанли выпускалгазету «Ірек» («Воля»).Автор праць з татарської філології та лінгвістики.Викладав (з 1913 року, з медресе «Галія»).Очолював Академічний центр Наркомосу республіки (1925-27) (знятий за «активну націоналістичну діяльність»).В лютому 1926 року Ібрагімов очолив делегацію ТатАССР на I Всесоюзному тюркологічному з’їзді (Баку), присвяченому питанням латинізації письменства тюркомовних народів, де він виступив проти латинізації.У 1912 році переїхав до Києва, де за його активної участі виникає таємна мусульманська студентська організація.У 1913 році заарештований і тому ж році звільнений за браком доказів. Довгий час перебуває під наглядом поліції.Тема революції стала однією з головних у творчості письменника. У романі «Наші дні» описав події революції 1905 року і бойову дружбу російських і татарських робітників. У повісті «Сказання про червоних кольорах» (1920), в романі «Глибокі коріння» (1928) дано образ борця за Радянську владу.3 серпня 1937 року в Ялті Ібрагімов був заарештований, зданий в міськвідділ і після прибуття в Казань поміщений в тюремну лікарню НКВС ТАССР. Суду над письменником не було, не було ніякого вироку, але його твори були вилучені з бібліотек, а ім’я заборонено до вживання. Слідство було припинено у зв’язку зі смертю письменника 21 січня 1938 року.ГЕРОЮ ТРУДАГр. Ібрагімову Галимджану ГирфановичуПрезидиум Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету, відзначаючи Вашу видатну і виключно корисну діяльність в галузі соціально-культурного розвитку татарських трудящих мас, що виразилася в створенні класичних творів татарської художньої літератури, у виданні спеціальних праць з вивчення класової боротьби і революційного руху серед татар, а також враховуючи Вашу активну громадську роботу, — нагороджує Вас званням Героя Праці.Голова Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету М. КалининИ. О. Секретаря Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету Н. НовиковМосква, Кремль.11 листопада 1932 року.№ 118— В. П. Россовский.Герої Праці. Калуга 1999