Дэниелл Белл

Фотографія Дэниелл Белл (photo Daniel Bell)

Daniel Bell

  • День народження: 10.05.1919 року
  • Вік: 91 рік
  • Місце народження: Нью-Йорк, США
  • Дата смерті: 25.01.2011 року
  • Громадянство: США

Біографія

Американський соціолог і публіцист, член Американської академії мистецтв і наук. Народився 10 травня 1919 р. в Нью-Йорку.

Народився 10 травня 1919 р. в Нью-Йорку. По закінченні навчання викладав соціологію в Колумбійському (1959-1969), а потім у Гарвардському університеті (з 1969 по теперішній час). Перша ж велика публікація Белла – книга Кінець ідеології (The End of Ideology, 1960) – створила йому репутацію одного з провідних американських теоретиків в області соціальних і політичних наук. Поряд з Артуром Шлезінгером-молодшим Белл очолив так звану « школу консенсусу » – ліберально-центристський протягом, доминировавшее в інтелектуальному житті Америки 1950-х років. Ключовою тезою цієї школи стало твердження про вичерпаність традиційних політичних ідеологій. Комунізму, фашизму і іншим «програмним» ідеологіям Белл протиставив ліберальну прихильність помірного соціального реформізму, вільного ринку та індивідуальним громадянським свободам. На відміну від ліберальних теоретиків націоналістичного складу (таких як Деніел Бурстейн) або неоконсерваторів (таких як Ірвінг Крістол), Белл не прагнув перебільшувати ступінь культурної однорідності американського товариства або поширеності цінностей середнього класу.

У книзі Прийдешнє постіндустріальне суспільство (The Coming of Post-Industrial Society, 1973), яку сам Белл назвав «спробою соціального передбачення», він проводив думку, що в повоєнному американському суспільстві відбувається перехід від « часткової цивілізації » (індустріальної економіки, заснованої на корпоративному капіталізму), до постіндустріального суспільства, заснованого на знаннях (knowledge society), яке характеризується швидким розвитком комп’ютерних технологій, зростаючим авторитетом наукових співтовариств, а також централізацією прийняття рішень. Машини як найбільш важлива форма капіталу витісняються теоретичним знанням, а корпорації як центри соціального авторитету – університетами та дослідницькими інститутами; основною умовою соціального просування стає не володіння власністю, а володіння знаннями та технологією. Всі ці зміни тягнуть за собою глибоку трансформацію політичного ландшафту: традиційне вплив економічних еліт змінюється впливом технократів і політичних експертів.

До обговорення проблем, пов’язаних з ускладненням і диверсифікацією соціального і культурного життя, Белл звертається і в інших своїх роботах – Капіталізм сьогодні (Capitalism Today, 1971), Культурні протиріччя капіталізму (The Cultural Contradictions of Capitalism, 1976), Звивистий шлях (The Winding Passage, 1980), а також в численних публікаціях у періодичних виданнях.