Юліан Бромлей

Фотографія Юліан Бромлей (photo Yulian Bromley)

Yulian Bromley

  • День народження: 20.02.1921 року
  • Вік: 69 років
  • Місце народження: Москва , Росія
  • Дата смерті: 04.06.1990 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Закінчивши навчання в 1950 році, Юліан Володимирович почав працювати в Інституті слов’янознавства Академії Наук СРСР. Пізніше він став співробітником Відділення історії АН СРСР.

Юліан Володимирович Бромлей народився в 1921 році в Москві (Moscow). Батько його, В. С. Сергєєв, був досить відомим істориком, професором античної історії.

Закінчивши в 1939 році школу, Юліан вступив на факультет фізики в Московський Університет (МДУ), проте в тому ж році його призвали в армію.

Коли почалася Велика Вітчизняна, Бромлей працював механіком на військовому аеродромі неподалік від Бреста. Пройшовши всю війну, дійшовши з Радянською армією до Берліна, і встигнувши за цей час стати комуністом, членом ВКП (б), Бромлей отримав кілька бойових нагород.

Повернувшись, він продовжив навчання, однак тепер він пішов уже на історичний факультет того ж МДУ. Спеціалізувався Юліан в історії південних славянОкончив навчання в 1950 році, Юліан Володимирович почав працювати в Інституті слов’янознавства Академії Наук СРСР.

Пізніше він став співробітником Відділення історії АН СРСР.

Кандидатську Бромлей захистив у 1956 році, а в 1965 році став доктором наук.

Через рік, у 1966 році Бромлей був призначається директором Інституту етнографії АН СРСР.

У 1966 році його обрали членом-кореспондентом, у 1976-му він став дійсним членом Академії наук СРСР.

Головним предметом наукової діяльності Бромлея були етнографія і історія європейського феодалізму. Досі великий інтерес викликають його дослідження в галузі встановлення і розвитку феодалізму в Хорватії. Так, Бромлей справив вельми серйозні й глибокі дослідження процесів етнічного розвитку в епоху первіснообщинного ладу. Саме Бромлей дав нове визначення поняття ‘етнос’. Незважаючи на те, що погляди академіка Бромлея часто піддаються критиці, він до цих пір вважається одним з найвпливовіших і шанованих фахівців у галузі історичної етнографії.

Під керівництвом Бромлея вийшла 20-томна енциклопедія ‘Країни і народи’.

Серед інших помітних і значних праць академіка – вийшла в 1973-м ‘Етнос та етнографія’; ‘Сучасні проблеми етнографії’, опублікована в 1981 році; ‘Етносоціальні процеси: теорія, історія, сучасність’ і ‘Нариси теорії етносу’ вийшли в 1987 році.

Крім цього, Бромлей є автором сотень статей з досить широкого кола питань — етнографії, етносоціології, этноэкологии та інших наукових дисциплін.

Ю. В Бромлей — двічі лауреат Державної премії СРСР.

Бромлей був відомий і за межами СРСР, будучи віце-президентом Міжнародного союзу антропологів і етнологів; віце-президентом Міжнародного товариства етнології і фольклору Європи; членом виконкому Всесвітньої організації наукових працівників. Його також обрали членом цілого ряду зарубіжних наукових товариств — Македонської академії наук, Американської антропологічної асоціації, Угорського етнографічного товариства.

Помер Юліан Володимирович Бромлей 5 червня 1990 року, похований вчений на Новодівичому кладовищі.