Євген Будді

Фотографія Євген Будді (photo Yevhen Budde)

Yevhen Budde

  • День народження: 25.12.1859 року
  • Вік: 71 рік
  • Місце народження: дер. Георгіївка, Росія
  • Дата смерті: 31.07.1931 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Будді, Євген Федорович — філолог, народився в 1859 р. Закінчив курс Новоросійського університету в 1884 р.

Будді, Євген Федорович — філолог, народився в 1859 р. Закінчив курс Новоросійського університету в 1884 р. До 1889 р. був учителем у різних чоловічих і жіночих середніх навчальних закладах. У 1892 р. захистив в Москві магістерську дисертацію «До діалектології великоруських говорів. Дослідження особливостей рязанського говірки». У 1893 р. призначений приват-доцентом по кафедрі російської мови і словесності в Казанський університет, а з 1894 р. в. д. екстраординарним професором в тому ж університеті. У 1896 р. захистив у Москві докторську дисертацію «До історії великоруських говорів» і в наступному році призначений ординарним професором Казанського університету по тій же кафедрі. Будді був першим виборним директором вищих жіночих курсів в Казані і їх засновником у 1906 р. Більш значні праці Будді, крім двох дисертацій: «Місце і значення духовних віршів в історії російської народної словесності» («Філологічні записки», 1883); «Положення російської жінки з побутовим пісням» (ib., 1883); «Міфічний елемент російської народної словесності» (ib., 1885); «З занять з мови Лаврентіївському літописі» («Філологічні записки», 1891); «До вчення про синтаксис простого речення» (СПб., 1894); «Про літературних думках Пушкіна» (Воронеж, 1896); «Про говорах Тульської губернії» («Известия 2-го відділення Академії Наук», 1898); «Про говорах Тульської і Калузької губерній» (ib., 1897); «Про говорах Тульської і Орловської губерній» (ib., 1904); «З історії російської мови» (ib., 1898); «Деякі висновки з пізніших праць з великоруською діалектології» («Ювілейний Збірник в честь професора В. Ф. Міллера», М., 1899); «Підручник російської мови» (Казань, 1900; 3-е изд., 1910); «З історії російської літературної мови XVIII і XIX ст.» («Журнал Міністерства Народної Освіти», 1901, № 2); «Досвід граматики мови А. С. Пушкіна» (вип. I, СПб., 1901; вип. II, 1902; вип. III, 1904; «Збірник Відділення російської мови і словесності Імператорської Академії Наук»); «Значення Гоголя в історії російської літературної мови» («Журнал Міністерства Народної Освіти», 1902, № 7); «Нарис історії російської літературної мови» («Слов’янська Енциклопедія», вип. XII, СПб., 1908, вид. Академії Наук); «Лекції з історії російської мови» (Казань, 1906); статті в «Російській Думці» про Белинском, Гоголя і Чехова і статті з питань шкільного та університетського викладання в «Російській Школі», «Працях Казанського Педагогічного Товариства» та ін. — Ср. «Біографічний словник професорів і викладачів Імператорського казанського університету (1804 — 1904)»; під ред. професора Н.П. Загоскіна (ч. I, Казань, 1904).