Володимир Пропп

Фотографія Володимир Пропп (photo Vladimir Propp)

Vladimir Propp

  • День народження: 29.04.1895 року
  • Вік: 75 років
  • Місце народження: Санкт-Петербург, Росія
  • Дата смерті: 22.08.1970 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Однією з перших публікацій в.я. проппа (після кількох статей) стала вийшла в 1928 в Лениграде невелика книга Морфологія казки, сприйнята співчутливо, але в наступні три десятиліття відома лише вузькому колу фахівців.

ПРОПП, ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ (1895-1970), російський фольклорист, один з основоположників сучасної теорії тексту. Народився 17 (29) квітня 1895 році в Санкт-Петербурзі. У 1914-1918 вивчав російську і німецьку філологію в Петроградському університеті, згодом викладав німецьку мову у вузах Ленінграда. З 1932 – викладач, з 1938 професор ЛДУ, послідовно на кафедрах романо-германської філології, фольклору й аж до 1969, російської літератури. Помер Пропп в Ленінграді 22 серпня 1970.

Однією з перших публікацій в.я. проппа (після кількох статей) стала вийшла в 1928 в Лениграде невелика книга Морфологія казки, сприйнята співчутливо, але в наступні три десятиліття відома лише вузькому колу фахівців. Надалі Пропп продовжував свої дослідження в стінах ЛДУ; завдяки книгам Історичні корені чарівної казки (1946) і Російський героїчний епос (1955, 2-е изд. 1958) завоював репутацію відомого фольклориста. 1958-у США вийшов англійський переклад Морфології казки, за яким пішли американські перевидання і переклади на інші мови. Рання робота в.я. проппа стала митровым науковим бестселером, а в СРСР в 1969, через сорок з гаком років після першої публікації і перед самою смертю вченого, з’явилося друге російське видання Морфології казки, майже відразу стало майже такий же бібліографічною рідкістю, як і перше (перевидань аж до 1990-х років).

Винятковий резонанс, викликаний публікаціями Морфології казки на Заході, і її подальше величезний вплив були обумовлені тим новим контекстом, в якому опинилася ця книга на рубежі 1950-1960-х років: широке поширення структурно-семіотичних (див. СТРУКТУРАЛІЗМ) методів і поява ранньої версії породжуючої граматики. Пропп в кінці 1920-х років запропонував відносно невеликий набір глибинних функцій, які задають на перший погляд нескінченну різноманітність оповідних структур чарівних казок, а також формальний апарат для породження цих поверхневих структур. Через три з гаком десятиліття все це, з одного боку, виявилося співзвучним ідей ранньої породжуючої граматики, а з іншого – продемонструвало придатність такого роду методів до структур більш високого рівня, ніж пропозиція. Не дивно, що робота в.я. проппа стала однією з найважливіших вихідних точок для формування в 1960-ті роки теорії тексту і наративного аналізу і привернула увагу не тільки фахівців з фольклору, семіотики та літературознавства, таких як К. Леві-Строс, А. Греймас (1917-1992) або С. Бремон, але й широкого кола лінгвістів, а декілька пізніше, в 1970-х роках, також і фахівців з теорії дискурсу, штучного інтелекту та когнітивної науці – Д. Румелхарта та ін (див. ДИСКУРС). Посилання на в.я. проппа (іноді в рамках полеміки з ними) стали обов’язковими в їх роботах, і в 1970-ті роки багато вітчизняні лінгвісти вперше дізнавалися про вченого, читаючи зарубіжні публікації.

Світова популярність Морфології казки змусила по-іншому глянути і на більш пізні і далекі від структуралізм праці в.я. проппа, творча спадщина якого, включаючи статті, розглядається нині як єдине ціле і видається з урахуванням цього.