Світлана Тер-Минасова

Фотографія Світлана Тер-Минасова (photo Svetlana Ter-Minasova)

Svetlana Ter-Minasova

  • День народження: 25.08.1938 року
  • Вік: 78 років
  • Місце народження: Москва, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

У 1995 р. професор С. Р. Тер-Минасова стала лауреатом премії 50-річчя Фулбрайта за видатні досягнення в розвитку теорії і практики викладання англійської мови як іноземної.

Народилася 25 серпня 1938 р. в Москві. Батько — Тер-Минасов Григорій Ісаєвич (1908 р. нар.). Мати — Тер-Минасова Ніна Григорівна (1906 р. нар.). Чоловік — Фатющенко Валентин Іванович (нар.11.05.1935 р.), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного вивчення національних літератур і культур факультету іноземних мов МДУ їм.М.В.Ломоносова. Діти: Павловська Ганна Валентинівна, доктор історичних наук (нар. 12.04.1963 р.), Фатющенко Андрій Валентинович (нар. 3.09.1970 р.), Перепьолкіна Марія Валентинівна (нар. 20.02.1976 р.). Має двох онуків.

Світлана Тер-Минасова закінчила московську середню школу в 1956 р. і вступила до МГУ ім.М.В.Ломоносова на англійське відділення філологічного факультету, яке закінчила з відзнакою (1961).

У 1970 р. Світлана Григорівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез продуктивних і полупродуктивных словосполучень і питання про логіку мови», а в 1982 році — докторську дисертацію на тему: «Синтагматика функціональних стилів». У 1983р. наказом ректора МДУ Ц. Р. Тер-Минасова перекладається на історичний факультет на посаду завідувача кафедри іноземних мов.

У 1988 р. професор С. Р. Тер-Минасова стає деканом-організатором відкритого за її ініціативи факультету іноземних мов МДУ їм.М.В.Ломоносова, залишається ним і сьогодні, будучи одночасно завідувачем кафедри теорії викладання іноземних мов.

Сферою наукових інтересів Ц. Р. Тер-Минасовой є: синтаксис, морфологія, лексикологія,лексикографія, стилістика, лингвопоэтика, теорія і методи викладання іноземних мов, культурологія та культурна антропологія. Її дослідження в різних галузях мовознавства і культурології спрямовані на вирішення фундаментальних завдань: вивчити природу і «механізм» мовотворення на різних рівнях мови, у різних мовних різновидах, різних функціональних стилях; розробити лінгвістичні основи викладання іноземних мов; розглянути проблеми взаємодії мови і культури, мови та міжкультурної комунікації.

Світлана Григорівна Тер-Минасова читала загальні курси з синтаксису англійської мови, спецкурси: «Основи теорії словосполучення», «Синтагматика функціональних стилів» на кафедрі англійської мови філологічного факультету, спецкурс «Мова і суспільство» на кафедрі етнографії історичного факультету, в даний час читає на факультеті іноземних мов загальні курси: «Світ мови, що вивчається», «Текстологія на усного мовлення», «Культурна антропологія», а також спецкурси: «Мова і культура», «Нові теорії викладання іноземних мов».

Останнім часом професор С. Р. Тер-Минасова приділяє особливу увагу теорії та практиці культурології у викладанні іноземних мов, читає відповідні курси і спецкурси, виступає з доповідями на конференціях.

С. Р. Тер-Минасова є автором понад 80 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі 7 монографій та 5 підручників. Серед найбільш важливих: «Word-Combination. Theory and Method» (1974р.), «English Syntax» (1987), Синтагматика мові: онтологія та евристика (1980), «Language, Linguistics and Life» (1996), «Англійська без вчителя» (1998), Словосполучення у науково-лінгвістичному й дидактичному аспектах (1981), Синтагматика функціональних стилів (1986).

С. Р. Тер-Минасова підготувала 38 кандидатів і докторів наук. Вона є головою спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій з романо-германської філології та методів викладання іноземних мов, а також спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій з культурології.

У 1992 р. під керівництвом і ініціативи Ц. Р. Тер-Минасовой був відкритий Міжнародний коледж як структурний підрозділ МДУ. Його завдання в нових соціально-історичних умовах входження Росії у світове співтовариство — це пошук шляхів і способів поєднання російської системи вищої освіти із західними системами. Іншими словами, необхідно, по-перше, просувати і пропагувати наші національні досягнення в галузях науки і освіти, дбайливо зберігаючи глибину і фундаментальність російської системи освіти як однієї з найкращих освітніх систем світу, і по-друге навчитися подавати і оцінювати зміст університетського знання в тих формах, що прийняті в західних систем ах (модулі, кредитні годинники тощо). Досвід виявився настільки успішним , що в даний час коледжі «московського типу» відкрилися і відкриваються в Пекіні, Улан-Баторі, Мюнхені, Катманду і другихуниверситетах світу.

С. Р. Тер-Минасова — засновник і президент Російської Асоціації прикладної лінгвістики (з 1990 р.), президент Національного об’єднання викладачів англійської мови Росії, є колективним членом Міжнародних асоціацій ТЕSOL і IАТЕFL, президент ТЕSOL-RUSSIA з моменту заснування в 1993 р., голова Науково-Методичної Ради з викладання іноземної мови в немовних ВУЗах при Міністерстві освіти СРСР, потім Росії, голова редакційної Ради навчального журналу «НЕLLО!».

У 1963 р. за ініціативою і під керівництвом С. Р. Тер-Минасовой у МДУ було створено Англійський студентський театр, який став лауреатом низки міжнародних студентських фестивалів і конкурсів.

У 1995 р. професор С. Р. Тер-Минасова стала лауреатом премії 50-річчя Фулбрайта за видатні досягнення в розвитку теорії і практики викладання англійської мови як іноземної. У 1996 р. вона була першим вченим неанглоязычной країни, які зробили пленарна доповідь при відкритті в Чикаго ювілейного Конгресу найбільшої міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (ТЕSOL) , що базується в США. У 1998.р. їй була надана така честь, але вже в Манчестері на Конгресі IATEFL — аналогічної асоціації, що базується у Великобританії. У 1996 р. їй була присуджена премія за багаторічну педагогічну діяльність. З 1998 р. — заслужений професор МДУ.

Живе і працює р. в Москві. Адреса: 117333, р. Москва, Ленінський проспект, д. 60/2, кв. 216.