Сергій Аверинцев

Фотографія Сергій Аверинцев (photo Sergey Averintsev)

Sergey Averintsev

  • День народження: 10.12.1937 року
  • Вік: 66 років
  • Місце народження: Москва, Росія
  • Дата смерті: 21.02.2004 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Сергій Сергійович Аверинцев народився 10 грудня 1937 р. у Москві, закінчив філологічний факультет МГУ в 1961 році. Провідний спеціаліст у галузі історії та теорії літератури, філолог, історик культури, літературний перекладач і поет.

Напрями його наукових досліджень — християнська традиція у європейській думки і літератури; новозавітна література на тлі пізньоантичної культури; патристика, середньовічна християнська гімнографія і агіографія; візантійська література і філософія; схоластика; німецька література романтизму (К. Брентано) та неоромантизму (Р. Тракль, Р. Гессе); російська поезія (В’ячеслав Іванов, О. Мандельштам); історична поетика. Широку популярність набули роботи Аверинцева з історії античної, візантійської, європейської та російської літератур, історії богословської і філософської думки, переклади з давньогрецької, латинської, давньоєврейської, сирійського, німецької, французької та польської мов.

Сергій Сергійович більше двадцяти років працював в Інституті світової літератури АН СРСР, протягом ряду років був завідуючим відділенням античної літератури. З грудня 1991 — очолює відділення Інституту історії світової культури при МДУ. Він також веде викладацьку роботу на філософському факультеті МДУ. Автор ряду статей у Філософській Енциклопедії: «Православ’я», «Одкровення», «Патристика» (у співавторстві з Соколовим), «Протестантизм» та ін. У Філософському енциклопедичному словнику вміщено такі його статті: «Християнство», «Киники» і «Логос». Протягом багатьох років Аверінцев – член редколегії Філософського Енциклопедичного словника і відповідальний редактор книг: «Нове в сучасній класичної філології» (М.,1979); «Поетика давньогрецької літератури» (М.,1981); «Взаємозв’язок і взаємовплив жанрів у розвитку антической літератури» (М.,1981).

Характеризуючи творчість Аверінцева, А. Ф. Лосевотмечал, що його роботи з історії пізньоантичної та середньовічної літератури написані з особливим інтересом до суперечливій динаміці переходу від античності до середньовіччя, до поетики «зрушеного слова» як відповіді на громадський зрушення, до взаємопроникненню близькосхідної й грецької культури. Все це розглядається в перспективі сучасної духовної орієнтації, осягається всередині «ситуації діалогу» дослідника з його творцем; літературне слово тлумачиться як людський «жест», а стиль — як життєва «установка». А акцентує у складі гуманітарного знання момент «людського розуміння», несводимого до суб’єктивно естетичному чувствованию, ні до раціоналістичному обчисленню («К. К. Е.», с. 26-27).

Аверінцев – голова Мандельштамовского поетичного товариства, член редколегії журналу «Вісник древньої історії». Член Academia Europaea, Academie universelle des cultures, почесний доктор Scientiarum Ecclesiasticarum Папського Східного інституту в Римі, Києво-Могилянської Академії (Київ) та Софійського університету, член Міжнародного товариства о. Павла Флоренського. Входить до складу редколегії журналу «Символ» (Париж). Є лауреатом декількох премій, в їх числі — премія Леопольда Лукаса, присуджується Тюбингенским університетом за зусилля, спрямовані на зближення народів і культур (серед лауреатів — Карл Поппер, Карл Ранер, Поль Рікер, Далай-лама та інші). Автор близько 800 робіт. Православний письменник і перекладач, професор МДУ і Віденського університету. Член Опікунської ради Свято-Філаретівської школи, а також член редколегії журналу «Православна громада»