Рудольф Клаузіус

Фотографія Рудольф Клаузіус (photo Rudolph Clausius)

Rudolph Clausius

  • День народження: 02.01.1822 року
  • Вік: 66 років
  • Місце народження: Кошалін, Польща
  • Дата смерті: 24.08.1888 року
  • Громадянство: Німеччина

Біографія

Завдяки ясності викладу Клаузиуса механічна теорія тепла в самому початку свого розвитку стала застосовуватися до пояснення явищ із зовсім іншої галузі наукового знання. Так, у 1867 р. встановлюється аналогія між випаровуванням і розкладанням хімічних сполук.

КЛАУЗІУС, РУДОЛЬФ ЮЛІУС ЕМАНУЕЛЬ (Clausius, Rudolf Julius Emanuel) (1822-1888), німецький фізик. Народився 2 січня 1822 в Кеслине (нині Кошалін, Польща) в сім’ї пастора. Навчався в приватній школі, потім у гімназії. Закінчив Берлінський університет (1848), де отримав ступінь доктора філософії. У 1850-1857 викладав у Берліні та Цюріху. Професор університетів в Цюріху, Вюрцбурзі, Бонні. З 1884 – ректор Боннського університету.

Головні роботи Клаузиуса присвячені основам термодинаміки і кінетичної теорії газів. Він першим дав сувору формулювання принципу еквівалент

ності теплоти і роботи. У 1850 незалежно від У. Ренкіна отримав співвідношення між цими величинами (перший початок термодинаміки) і розробив ідеальний термодинамічний цикл парової машини (цикл Ренкіна – Клаузіуса). У тому ж році (одночасно з У. Томсоном) дав перше формулювання другого початку термодинаміки: «Теплота не може сама по собі перейти від більше холодного тіла до більше теплого». У 1865 ввів поняття ентропії, встановив її найважливіша властивість: у замкнутій системі ентропія або постійна (оборотні процеси), або зростає (необоротні процеси), показавши тим самим, що зміна ентропії визначає напрямок, в якому протікає цей процес. Висловив ідею «теплової смерті» Всесвіту, поширивши на неї принцип зростання ентропії. Хибність цієї ідеї довів згодом Л. Больцман.

Клаузіус вніс великий внесок у розвиток молекулярно-кінетичної теорії газів. Він вперше застосував тут новий підхід – так званий метод середніх величин (те, що тепер називається статистичними методами), пояснив з єдиних позицій такі різні явища, як внутрішнє тертя, теплопровідність, дифузія. Ввів поняття середньої довжини вільного пробігу молекул і в 1860 обчислив її величину, що надалі дозволило оцінити розмір молекул. Узагальнив рівняння газового стану Ван-дер-Ваальса, виявив сенс рівняння, що зв’язує температуру плавлення (або кипіння речовини з тиском (рівняння Клапейрона – Клаузіуса).

Крім цього, Клаузіус розробив теорію поляризації діелектриків, з якої незалежно від О. Mossotti вивів співвідношення між діелектричною проникністю і поляризуемостью (формула Клаузіуса – Mossotti).

Помер Клаузіус в Бонні 24 серпня 1888.