Роберт Нозік

Фотографія Роберт Нозік (photo Robert Nozick)

Robert Nozick

  • День народження: 16.11.1938 року
  • Вік: 77 років
  • Місце народження: Нью-Йорк, США
  • Дата смерті: 23.01.2002 року
  • Громадянство: США

Біографія

Навчався в Колумбійському та Прінстонському університетах. Починаючи з 1969 викладав у Гарвардському університеті.

Народився 16 листопада 1938 року в Нью-Йорку. Навчався в Колумбійському та Прінстонському університетах. Починаючи з 1969 викладав у Гарвардському університеті.

Нозік – у вищій ступеня багатосторонній філософ. Його публікації зачіпають самі різні теми – від політичної філософії й етики до теорії раціональності і теорії рішень, від теорії пізнання до метафізики і філософії мови.

Славу найбільшого представника філософії лібералізму принесла Нозику книга Анархія, держава та утопія (Anarchy, State, and Utopia, 1974). Вихідний пункт його міркувань – священні права індивіда. На відміну від класичних анархістів, які заперечують державу, він визнає необхідність « мінімальної » держави, що відбирає в індивідів право на застосування насильства, але в той же час надає їм захист від свавілля. Передача власності, згідно Нозику, лише тоді справедлива, коли відбувається з доброї волі. Всяка спроба регулювати процес цієї передачі приречена на провал. Будь-який перерозподіл благ, нав’язуване державою (наприклад, у вигляді збору податків), Нозік вважає несправедливим обмеженням прав індивідів. Звідси його категоричне неприйняття ідеї « соціальної держави ».

В області теорії пізнання Нозік придбав популярність новим підходом до визначення знання і спростуванням скептицизму.

Погляди Нозика на природу пізнання (в тому числі філософського) представлені в книгах Філософські пояснення (Philosophical Explanations, 1981) і Природа раціональності (The Nature of Rationality, 1993).