Олексій Бодалев

Фотографія Олексій Бодалев (photo Alexey Bodalev)

Alexey Bodalev

  • День народження: 13.10.1923 року
  • Вік: 91 рік
  • Місце народження: Сарапул, автономна республіка Удмуртія, Росія
  • Дата смерті: 20.12.2014 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Член Міжнародної асоціації наукової психології і член її асамблеї (1976-1988), академік Міжнародної академії педагогічних наук (з 1994).

Народився 13 жовтня 1923 р. в Сарапул, автономна республіка Удмуртія. Фахівець у галузі загальної та соціальної психології. Закінчив відділення психології філософського факультету Ленінградського університету (1950), працював учителем логіки і психології та класним керівником 207-ї школи Ленінграда (1949-1956), кандидат психологічних наук (1953), доктор психологічних наук (1966), професор (з 1967), зав. кафедри загальної психології факультету психології ЛМУ (з 1969), декан факультету психології ЛМУ (1972-1976), декан факультету психології МГУ ім. М. в. Ломоносова та зав. кафедрою загальної психології (1979-1986).

Б. організував Центр психологічної допомоги сім’ї при факультеті психології МДУ (1979-1986), завідував лабораторією Психології спілкування Психологічного Інституту РАО (1976-1994), головний науковий співробітник і керівник наукової групи: «Психологія спілкування, розвитку і реабілітації особистості» Психологічного Інституту РАО (з 1993 р. по теперішній час), і одночасно професор кафедри психології праці та інженерної психології факультету психології МДУ (з 1993).

Б. член-кореспондент АПН СРСР (з 1971), академік АПН СРСР (з 1978), віце-президент АПН СРСР (1986-1989), академік Російської академії освіти (з 1993), академік Міжнародної академії психологічних наук (з 1993), академік Міжнародної академії акмеологічних наук (з 1993), член Міжнародної асоціації наукової психології і член її асамблеї (1976-1988), академік Міжнародної академії педагогічних наук (з 1994). Урядові нагороди: орден Трудового Червоного Прапора (1983), медалі: «За оборону Ленінграда» (1943), «За доблесну працю у великій вітчизняній ВІЙНІ 1941-1945» (1946), інші пам’ятні медалі.

Області наукових досліджень: загальна, педагогічна, соціальна психологія, акмеологія. Тема кандидатської дисертації: «Формування вимогливості до себе у старшого школяра», тема докторської дисертації «Сприйняття і розуміння людини людиною». В докторській дисертації і в наступних роботах вперше у вітчизняній психологічній науці послідовно була висвітлена феноменологія пізнання людини людиною — процеси сприйняття, пам’яті, уяви, мислення, актуализирующиеся у людей, коли вони взаємодіють один з одним. Були простежено взаємозв’язки між основними характеристиками цих процесів, особливостями мотиваційно-потреб сфери в осіб, що беруть участь в спілкуванні, а також їх поведінкою. Розкрито відмінності зазначених процесів у проявах ціннісно-орієнтаційної сфери, в особливостях поведінки при міжособистісній взаємодії, залежать від віку, статі, професії учасників спілкування. Вперше у вітчизняній психології систематично вивчені закономірності і механізми формування першого враження про іншу людину.

Б. — одним з перших у вітчизняному человекознании розкрив предмет акмеології — науки, що виникла на стыкеестественных, суспільних і гуманітарних дисциплін і досліджує розвиток людини як індивіда, особистості і як суб’єкта діяльності на ступені її зрілості і особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку.

В різні роки в ЛДУ, МДУ Б. читалися курси з загальної психології, соціальної перцепції і психології міжособистісного спілкування, основ загальної і прикладної акмеології. Під його керівництвом підготовлено 119 кандидатських і 24 докторських дисертацій.

Опублікував близько 400 наукових робіт, з них 50 — на іноземних мовах. Основні роботи: Сприйняття людини людиною (1965); Формування поняття про особистість іншої людини (1970); Особистість і спілкування (1983); Основи психодіагностики (у співавт. Ред. 1988); Психологія про особистість (1989); Психологія спілкування (1996);

Про предмет акмеології (1993); Теоретичні основи соціальної психології (співавт. і наук. ред. 1996); Як стають великими або видатними? (співавт. 1997).