Олександр Генкель

Фотографія Олександр Генкель (photo Alexander Henckel)

Alexander Henckel

  • День народження: 20.07.1872 року
  • Вік: 54 роки
  • Місце народження: Вільно, Франція
  • Дата смерті: 09.04.1927 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Російський вчений-біолог, педагог і просвітитель. Фахівець в області морфології, біології та систематики нижчих організмів. Засновник Ботанічного саду при Пермському державному університеті.

Олександр Германович Генкель народився в місті Вільно Російської імперії (тепер — Вільнюс, Литва) 20 липня 1872 року. У 1986 році закінчив курс на Природничому відділенні Фізико-математичного факультету Санкт-Петербурзького університету. У 1897 році став асистентом на кафедрі ботаніки. Восени того ж року Генкель перейшов в Новоросійський університет, де в 1899 році був обраний приват-доцентом. У 1900 році запрошений асистентом в Санкт-Петербурзький університе. Там же, восени 1902 року захистив дисертацію на ступінь магістра ботаніки. 4 рази був відряджений за кордон для вивчення морських водоростей, а в 1904 годупринимал участь у роботі Каспійській експедиції.

Брав участь у створенні Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, написавши ряд статей по морфології морських водоростей.

Значна частина досліджень А. Р. Генкель присвячені вивченню вільно плаваючих дрібних водоростей, біології нижчих організмів і морфології покритонасінних рослин. Він опублікував ряд статей про планктонних водоростях Карського і Каспійського морів, озера Байкал і кількох річок Уралу. В 1911 році в Новоросійському університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ботаніки на тему «Матеріали до фитопланктону Каспійського моря за даними Каспійській експедиції». У 1923 році опублікував статтю про класифікації симбіозу.

У 1916-1927 рр А. Р. Генкель виконував обов’язки керівника кафедри морфології і систематики рослин Пермського державного університету. Заснував Ботанічний сад при університеті.

У 1921-1920 рр. очолював Пермське губернське статистичне бюро і Комісії з районуванням Пермської губернії. Опубліковані ним роботи з районування лягли в основу визначення меж окремих районів області. Зважаючи на інтенсивне культурне життя Пермі, запропонував виділити зі складу губернії окремий Пермський округ, в результаті чого в 1923 році була сформована Пермська область.

Багато хто з нащадків А. Р. Генкель займалися науковою діяльністю в ПГУ. Його сини — П. А. і А. А. Генкель продовжували в університеті дослідження батька. Дочка, М. А. Генкель, воглавляла кафедру російської мови та загального мовознавства. Онук, професор ПГУ Р. А. Воронов — вчений—еколог.

Іменем Генкель названа вулиця в Дзержинському районі Пермі.

Публікації та переклади

А. Р. Генкель опублікував більше 200 праць з ботаніки і планктологии. Крім наукової та художньої літератури добре знав сучасну поезію і писав літературно-критичні статті для друкованих видань.