Олександр Боголюбов

Фотографія Олександр Боголюбов (photo Alexander Bogoliubov)

Alexander Bogoliubov

  • День народження: 28.03.1945 року
  • Вік: 71 рік
  • Громадянство: Росія

Біографія

Російський фізик і математик, фахівець у галузі математичної фізики, доктор фізико-математичних наук.

Народився в Усть-Каменогорську. Отець Микола Семенович Боголюбов (1905-1975) — головний арбітр Держарбітражу РРФСР. Мати Зоя Олексіївна Боголюбова (Збичукова) (1910-1994) — медичний працівник.

Закінчив із золотою медаллю середню школу № 50 р. Москви (1963). Закінчив фізичний факультет Московського державного університету імені М. в. Ломоносова (1969). Після закінчення університету до теперішнього часу працює на фізичному факультеті МГУ.

Кандидат фізико-математичних наук (1975). Тема кандидатської дисертації: «Застосування методу кінцевих різниць до розв’язання граничних задач електродинаміки». Доктор фізико-математичних наук (1997). Тема докторської дисертації: «Математичне моделювання волноведущих систем». Професор фізичного факультету МДУ (з 1999 року).

Підготував 1 доктора і 6 кандидатів наук.

Книги

1. Свєшніков А. Р., Боголюбов А. Н., Кравцов Ст. Ст. Лекції з математичної фізики. — М: Изд-во МГУ, 1993.

2. Боголюбов А. Н., Кравцов Ст. Ст. Задачі математичної фізики. — М: Изд-во МГУ, 1998.

Вибрані статті

Автор та співавтор близько 100 статей. Найбільш істотні:

1. Боголюбов А. Н., Деліцин А. Л., Свєшніков А. Р. Про повноту кореневих векторів радиоволновода. Доповіді РАН. 1999. Т. 369. № 4. С. 456-460.

2. Боголюбов А. Н., Мінаєв Д. В., Свєшніков А. Р. До розрахунку відкритого злагода хвилеводного переходу з використанням ефективних перехресних локальних граничних умов. Журнал обч. матем. і матем. фізики. 2002. Т. 42. № 4. С. 514-521.

3. Боголюбов А. Н., Малих М. Д., Свєшніков А. Р. Про нестійкості вкладених в безперервний спектр власних значень хвилеводу по відношенню до збурень її заповнення. Докл. РАН. 2002. Т. 385. № 6. С. 744-746.