Олександр Асмолов

Фотографія Олександр Асмолов (photo Alexander Asmolov)

Alexander Asmolov

  • День народження: 22.02.1949 року
  • Вік: 67 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Відомий російський психолог і вчений.

Навчався в Московському обласному педагогічному інституті ім. Н. К. Крупської (1966-1968). Закінчив факультет психології МДУ у 1972 р. Старший лаборант, асистент кафедри загальної психології (1972-1981), доцент кафедри загальної психології факультету психології МГУ (1981-1988). Кандидат психологічних наук (1976), доктор психологічних наук (1996), професор (з 1996 року). Працює в МДУ з 1972 р. на посаді професора кафедри загальної психології з 1992 р. Завідувач кафедрою психології особистості. Головний психолог Держосвіти СРСР (1988-1992 рр.); заст. міністра освіти Росії (1992-1996); віце-президент Товариства психологів СРСР при АН СРСР (з 1989 року); член президії Російського Товариства Психологів (з 1996), член-кор. Російської академії освіти (з 1995); член 5-ти редакційних рад та 2-х експертних рад, член Громадської ради Російського єврейського конгресу. Нагороджений почесними значками Держосвіти СРСР і Міносвіти Російської Федерації.

Областьнаучных інтересів: загальна психологія, психологія особистості, історична психологія і етнопсихологія.

Докторська дисертація виконана на тему: «Історико-еволюційний підхід у психології особистості» (1996). У роботі реалізовано комплексний міждисциплінарний підхід до психології особистості, що з’єднує біогенетичний, социогенетическим і персоногенетіческую орієнтацію на базі міжкультурної взаємодії.

Оригінальна концепція особистості, реалізує загальносистемні принципи аналізу людини, підкреслює роль культури, історико-еволюційний сенс діяльності особистості, її предадаптівной, неадаптівной і адаптивної активності.

Виділені універсальні закономірності розвитку особистості в біогенезу, соціогенезі і персоногенезе, що виступають в якості основи розуміння еволюційного сенсу виникнення різних індивідуальна властивостей людини і проявів індивідуальності в еволюції природи і суспільства (принцип зростання варіативності елементів системи як критерій прогресивної еволюції; принцип взаємодії тенденцій до збереження і зміни як умова розвитку еволюціонують систем, забезпечує їх адаптацію та мінливість, принцип виникнення надлишкових преадаптівних елементів еволюціонують систем, здатних забезпечити резерв їх варіативності в невизначених критичних ситуаціях та ін).

Дані принципи дозволили розкрити специфіку еволюції у соціальній історії людства і евристичність використання в психології особистості уявлень про особливий «розпорошуватися відборі».

А. Р. Асмолов прогнозує появу наукових дисциплін, що розглядають психологію як конструктивну науку, яка виступає фактором еволюції суспільства.

Розроблена концепція рівневої природи установок особистості, як механізмів стабілізації поведінки, дана класифікація неусвідомлюваних психічних явищ, смислова концепція індивідуальності.

Обґрунтована парадигма розвиваючого варіативного освіти, сприяла зміни соціального статусу психології в сфері освіти Росії, а також загальної гуманізації освіти.

На факультеті психології МДУ А. Р. Асмолов веде розділ фундаментального курсу загальної психології «Психологія особистості та індивідуальності», а також спецкурс «Історична психологія особистості».

А. Р. Асмоловим опубліковано понад 150 наукових робіт.

Основні наукові праці

Діяльність і установка (1979)

Особистість як предмет психологічного дослідження (1984)

Принципи організації пам’яті людини: системно-діяльнісний підхід до вивчення пізнавальних процесів (1985)

Психологія індивідуальності. Методологічні основи розвитку особистості в історико-еволюційному процесі (1986)

Культурно-історична психологія і конструювання світів (1996).

Психологія особистості: принципи загальпсихологічним аналізу. — М.: «Сенс», ИЦ «Академія», 2002. — 416 с.

Про ролі символу у формуванні емоційної сфери у молодших школярів з труднощами розвитку психіки // Питання психології. 2005. № 1.