Олег Тихомиров

Фотографія Олег Тихомиров (photo Oleg Tihomirov)

Oleg Tihomirov

  • День народження: 04.04.1933 року
  • Вік: 68 років
  • Місце народження: Пенза, Росія
  • Рік смерті: 2001
  • Громадянство: Росія

Біографія

Закінчив відділення психології філософського факультету МДУ їм. М. в. Ломоносова (1956), аспірантуру (1959).

Доктор психологічних наук (1968), професор (1971), Заслужений професор Московського університету (1998). Завідувач кафедри загальної психології МДУ (з 1990 по 2001). Член Вченої ради Московського університету (з 1993р.). Член Російського психологічного товариства. Академік Академії гуманітарних досліджень. Одержувач грантів РГНФ 97-06-08195, РФФД 94-07-19766, 97-06-80265. Нагороджений медалями «За доблесну працю» та «Ветеран праці».

Народився 4 квітня 1933 р. р. в Пензі, закінчив відділення психології філософського факультету МДУ їм. М. в. Ломоносова (1956), аспірантуру (1959).

Наукова діяльність

Область інтересів: загальна психологія.

Основні проблеми: психологія мислення і мови, психологія творчості, проблеми цілеутворення і взаємодії людини і комп’ютера, методологія та історія загальної психології.

Кандидатська дисертація «Роль мови в регуляції рухів у дітей дошкільного віку» (1959), виконана під керівництвом професора А. Р. Лурія. Основним результатом дослідження стало виділення і опис стадій розвитку довільних рухів в онтогенезі.

Докторська дисертація: «Структура розумової діяльності» (1968). У цьому дослідженні розроблено смислова теорія мислення: введено в психологію і розглянуто подання про операціональних сенсах, дозволяє по-новому інтерпретувати окремі аспекти процесу творчого мислення. Проведено теоретико-експериментальне дослідження мотиваційно-емоційної регуляції мисленнєвої діяльності людини; запропонована теорія творчої діяльності людини, виділені і вивчені специфічні людські механізми управління пошуком рішення і форми відображення проблемної ситуації; розроблено уявлення про двох стадіях розвитку вищих психічних функцій.

У 70-80-ті рр. розробляється проблематика цілеутворення у творчій діяльності. Досліджується взаємодія людини і комп’ютера і закладені основи розвитку нового напряму — психології комп’ютеризації. На цій основі зроблено ряд важливих висновків: сформульовані психологічні принципи проектування систем інформатики; обґрунтовано необхідність психологічної оцінки процесу комп’ютеризації та його наслідків; проведено психологічний аналіз управлінської діяльності.

Учасник прикладних робіт: оцінка затримок психічного розвитку, нейропсихологические дослідження в нейрохірургічній клініці, психологічні дослідження в судовій психіатрії, психологічна експертиза комп’ютерних систем, розробка психологічних аспектів професійної підготовки у внз та ін

Напрямки досліджень у 90-ті рр.: методологія психологічної науки; предмет і структура психології, її основні поняття і принципи, системний підхід у психології; психологія і інформатика; психологія і філософія; співвідношення штучного і людського інтелекту.