Олег Бахтіяров

Фотографія Олег Бахтіяров (photo Oleg Bahtiyarov)

Oleg Bahtiyarov

  • День народження: 22.01.1948 року
  • Вік: 69 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Вчений-психолог, який займається психологією екстремальних ситуацій, конфліктологією.

Олег Георгійович Бахтіяров (народився 22 січня 1948 р. в Ленінграді) — вчений-психолог, який займається психологією екстремальних ситуацій, конфліктологією, методиками підготовки персоналу для роботи в екстремальних і невизначених умовах діяльності, питаннями психології свідомості і психонетикой. Генеральний директор ТОВ «Університет ефективного розвитку», Київ, Україна.

Олег Бахтіяров є розробником багатьох психотехнік, у тому числі і техніки деконцентрації уваги, а також автором методик формування нових процедур мислення заснованих на різних психічних функціях, методик виявлення і розвитку смыслопорождающих механізмів, методик відображення інших процедур мислення в логіці, методів виявлення прихованих параметрів середовища, а також методів оперування великими обсягами інформації.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет.

1979-1986 роках — молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту психології АПН УРСР (Київ). Розробка методів управління станом і збереження самоконтролю в екстремальних і невизначених умовах діяльності, замовник — НВО «Блискавка». Розробка методики деконцентрації уваги для Центру підготовки операторів енергопідприємств.

1987-1988 рр. — старший інженер СКТБ інформаційних систем Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР. Розробка методики деконцентрації уваги для стенду підготовки космонавтів.

1987-1989 рр. — голова ТХО «Перспектива».

1989-1996 рр. — директор МП «Перспективні дослідження і розробки». Роботи за темами впровадження методики деконцентрації уваги для забезпечення ефективності діяльності різних професійних контингентів. Експериментальна робота по впровадженню методик інтенсивних семінарів для підготовки спецконтингенту військовослужбовців.

1996-1997 роках — старший науковий співробітник Військово-гуманітарного інституту Міністерства Оборони України. Розробка теми «Психологічні аспекти поведінки військовослужбовців в умовах конфліктів низької інтенсивності».

1997-2000 рр. — генеральний директор Центру психологічних і соціальних технологій «ЭКСПИР». Розробка методів інтенсивного навчання на базі психотехнік.

З 2000 року — генеральний директор ТОВ «Університет ефективного розвитку». Розробка підходів до побудови систем ірраціональної аналітики. Психотехническая система «Тріада». Один з ініціаторів створення Інституту еволюційної економіки.

Під деконцентрацией уваги Бахтіяров у своїй монографії «Деконцентрація» (2002) та інших роботах розуміє психічний процес, протилежний концентрації уваги. Якщо довільна увага є акт цілеспрямованого виділення фігури з фону, а концентрація уваги (КВ) — тривале стабільне виділення заданої фігури з фону (фігурі протиставляється однорідний перцептивний фон, не фіксується свідомістю; поняття фігури і фону, перцептивних сил, діючих в полі сприйняття, детально розроблені в рамках гештальт-психології), то деконцентрація (дКВ) — процес руйнування сформованих перцептивних фігур і рівномірного розподілу уваги по всьому полю сприйняття, в якому залишається лише один однорідний свідомо сприймається фон. Як природний, мимовільний процес дКВ зустрічається в певних фазах засипання, прострації і на периферії поля сприйняття (зокрема, на периферії поля зору).

Деконцентрація може проводиться по полях сприйняття різних модальностей — зорової, слухової, тактильної, соматичної. Також деконцентрація може бути полимодальной. Розрізняють площинну дКВ, при якій у оператора спостерігається зниження психофізіологічного тонусу і збільшується відчуженість від зовнішнього світу, і об’ємну дКВ, при якій спостерігається підвищений сенсорний контакт з навколишнім середовищем і різке підвищення тонусу. Так, стосовно до зорової модальності у першому випадку оператор спостерігає зовнішній світ так, як якщо б він проектувався на плоский екран перед ним у вигляді хаотичного набору колірних плям; у другому випадку оператор фіксує відстань до кожного видимого предмета і своє положення в навколишньому просторі. Об’ємна дКВ може бути використана в ситуаціях, що вимагають від оператора обробки великих обсягів інформації, орієнтації в середовищі, що містить приховані значущі параметри. Крім цього, об’ємна дКВ може бути використана як засіб швидкої мобілізації при станах стомлення і монотонии. Площинна дКВ є ефективним засобом у ситуаціях, які вимагають розслаблення.