Лідія Матвєєва

Фотографія Лідія Матвєєва (photo Lidia Matveeva)

Lidia Matveeva

  • Рік народження: 1948
  • Вік: 67 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Звання старшого наукового співробітника за спеціальністю присвоєно у 1990 році.

Матвєєва Лідія Володимирівна, 1948 р., закінчила факультет психології МДУ імені М. в. Ломоносова в 1972 р. Працювала на кафедрі загальної психології факультету психології МДУ імені М. в. Ломоносова з червня 1981 р. спочатку на посаді старшого наукового співробітника, потім з лютого 2001 року до червня 2008 р. на посаді провідного наукового співробітника, з червня 2008 р. по теперішній час працює професором кафедри методології психології. Кандидатська дисертація на тему «Електрофізіологічні кореляти сенсорно-перцептивних процесів» захищена у 1976 р., докторська дисертація на тему «Спілкування у сфері телебачення» захищена в 2000.

Звання старшого наукового співробітника за спеціальністю присвоєно у 1990 році.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 38 років, в тому числі 29 років науково-педагогічної роботи на факультеті психології МДУ імені М. в. Ломоносова. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертації: Мочалової Ю. В. «Самовираження особистості в телекомунікації» (2002), Anikeevoj Т. Я. «Особистісні особливості телекоммуникатора» (2003 р.), Расникова Р. В. «Особливості цветомузыкальной синестезії» (2005), Замской М. Д. «Образ політичного лідера у суб’єктів політичної комунікації» (2005), Петраковой Е. Е. «Образна регулювання в опосредствованном спілкуванні (на прикладі телевізійної комунікації)» (2007). А також виконано студентами 50 дипломних робіт. В даний час Ст. Л. Матвєєва здійснює керівництво двома кандидатськими дисертаціями.

Загальний обсяг педагогічного навантаження Ст. Л. Матвєєвої 640 годин щорічно. З них лекційних 164 години. За результатами наукових досліджень нею підготовлена програма і читаються потокові лекції «Психологія комунікації»(34 години для студентів 5 курсу денного відділення і 34 години для студентів 6 курсу вечірнього відділення). Для спеціалізації «Психологія переговорів і конфліктів» нею підготовлено і читається курс «Психологія переконуючої комунікації» (32 години для студентів 3 курсу денного відділення). Також ведуться заняття по спецпрактикуму: «Психологія публічного спілкування» (32 годин для студентів 4 курсу денного відділення), «Психологічні методи дослідження інформаційних комунікацій» (30 годин для студентів 5 курсу денного відділення), в яких активно використовуються результати наукових досліджень в області психології інформаційних комунікацій.

З 1983 року Ст. Л. Матвєєва керує міжкафедральної науково-дослідної групи «Психологія масових комунікацій», що складається з чотирьох осіб. Група здійснює наукову роботу по плановій держбюджетній темі «Людина в умовах інформаційної культури та проблема інформаційної безпеки» № 01200012441. Досліджуються проблеми впливу ЗМІ на психіку людини проблеми психологічної безпеки людини в глобальному інформаційному просторі. Також наукова робота проводиться у співпраці з факультетом журналістики МДУ за міждисциплінарному науковому проекту № 14 (2000-2004 рр.), за підтримки грантів РГНФ (1998-2010 рр.). Поточний проект РГНФ № 07-06-02006а (2007-2010) «Категоріальна структура образу Росії втелевизионной комунікації в аспекті національної безпеки».

За результатами наукових досліджень опубліковано 83 друкованих роботи, з них 22 за останні 5 років.

Л. В. Матвєєва постійно веде наукову роботу з колективом студентів і аспірантів по вивченню психологічних проблем, пов’язаних з діяльністю ЗМІ в сучасному суспільстві, проблем впливу телебачення та реклами на психіку людини, з проблем психологічної безпеки людини в глобальному інформаційному просторі.

У 2001 р. при її участю була організована секція «Психологія масових комунікацій» в Російському Психологічному Суспільстві (РПО), вона є головою цієї секції.

Л. В. Матвєєва є членом спеціалізованої вченої ради № Д 501.001.14 факультету психології МДУ імені М. в. Ломоносова, а також членом експертної ради РГНФ.

З 2007 р. Л. В. Матвєєва є академіком Міжнародної академії телебачення і радіо та приймає активну участь у програмі підвищення кваліфікації працівників радіо і телебачення.