Лідія Бороздіна

Lidia Borozdina

  • День народження: 31.03.1941 року
  • Вік: 75 років
  • Місце народження: Москва, Росія
  • Дата смерті: 05.10.2015 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998). Член міжнародної редколегії журналу «Іноземна психологія» (1993).

Бороздіна Лідія Василівна (31.03.1941, Москва) Психолог. Закінчила факультет психології МГУ (1967). Кваліфікація: психолог. Кандидат психологічних наук (1974). Доктор психологічних наук (1999).

Професор кафедри загальної психології факультету психології (2000). В Московському університеті читає лекції з характерологии, співвідношення самооцінки та рівня домагань в нормі і патології. Веде семестрові практикуми з психології характеру і діагностиці окремого випадку, використовуючи авторські психодіагностичні схеми. Для слухачів ФПК читає лекції з сучасним теоріям характеру і залежності особистісних якостей від типу зв’язку самооцінки і вибору цілей.

Дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998). Член міжнародної редколегії журналу «Іноземна психологія» (1993).

Область наукових інтересів: історія і сучасний стан наукової характерологии. Основні результати: побудована нова концепція характеру, що визначає предмет дисципліни без його редукції до психології особистості і встановлює чітке розходження двох психічних утворень особистості і характеру. Концепція дозволяє виділити одиниці аналізу названих утворень, їх будову та генезис; самооцінка, її місце і функції в структурі самосвідомості. Створено новий напрям у дослідженні феномена оцінки себе людиною. Виявлено не описаний раніше внутріособистісний конфлікт, що виражається в невідповідності рівнів самооцінки і домагань, що супроводжується широким спектром негативних емоцій у вигляді тривоги, агресії, фрустрації, а також зміною мотивів і стилю міжособистісних відносин. Верифікація отриманих даних на матеріалі патології (первинна гіпертонія, дуоденальна виразка) дозволяє кваліфікувати знайдені преморбідні особливості як фактори ризику психосоматичних захворювань, що розвиваються по механізму тривалого і високоамплітудного емоційного перенапруження; перцепція і тривога. Розроблена методика оцінки рівня тривожності по параметру сприйняття часу. При переоцінці тимчасових інтервалів фіксується збільшення індексу тривожності, при недооцінці – його зниження. Методика портативна і не має прямих зарубіжних аналогів; дерматогліфіка. Розпочато вивчення психогенетики, вскрывающее можливості застосування пальцевих і долонних відбитків в якості об’єктивних маркерів вроджених задатків.

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження діяльності спостерігача при виявленні і розрізненні стимулів порогової зоні». Тема докторської дисертації: «Теоретико-експериментальне дослідження самооцінки».

Підготувала 5 кандидатів наук. Опублікувала близько 100 наукових робіт.