Кеннет Герген

Фотографія Кеннет Герген (photo Kenneth Gergen)

Kenneth Gergen

  • Рік народження: 1935
  • Вік: 81 рік
  • Громадянство: США

Біографія

Американський психолог. Прихильник теорії соціального конструкционизма.

Кеннет Дж. Герген (Джерджен) (англ. Kenneth J. Gergen) — американський психолог. Прихильник теорії соціального конструкционизма.

Професор психології (Gil and Frank Mustin Professor of Psychology) Свартморского коледжу (Коледжу Свартмора; Swarthmore College, Pa), професор психології (Affiliate Professor of Psychology) Університету Тілбурга (Тілбург, Нідерланди. Брав участь у створенні в 1991 (1993?) році Таосского інституту, Президент Ради Інституту.

Значною мірою під його лідерством і інтелектуальним впливом розвивалася постмодерністська критика традиційних підходів у сучасній зарубіжній соціальній психології протягом соціального конструкционизма.

Автор безлічі статей і 12 книг, останні з яких — The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life (1991), Therapy as Social Construction (1992, з-редактор S. McNamee) і Realities and Relationships: Soundings in Social Construction (1994).

Член редколегій журналів:

«Теорія і психологія» (Theory and Psychology)

«Якісні дослідження»

«Журнал конструктивисткой психології» (Journal of Constructivist Psychology)

«Теорія комунікації»

Разом з дружиною Мері Джерджен видає газету „Positive Aging“ (тираж понад 12 тис.). Брат — political strategist Девід Джерджен.

«Соціальна психологія як історія» — одна з його найвідоміших робіт.

У статті Герген стверджує, що закони та принципи соціальної взаємодії є мінливими впродовж довгого часу, і що наукове знання, набуте соціальними психологами, фактично активно впливає на явища, які описує, замість пасивного опису. Стаття виявилася дуже спірною, отримавши велику кількість критики і підтримки від різних соціальних психологів.

Руська бібліографія

Джерджен, К. Дж. Соціальне конструювання і педагогічна практика / Пров. з англійської А. М. Корбута // Освітні практики: ампліфікація маргінальності: Сб. / Подред. А. А. Забирко. – Мн.: Технопринт, 2000. – 184 с. — (Університет у перспективі розвитку).

Джерджен, К. Дж. Соціальний конструкционизм: знання і практика. Сб. статей / Пер з англ. А. М. Корбута; під заг. ред. А. А. Полонникова. – Мн.: БГУ, 2003. – 232 с. ISBN 985-445-876-8

Джерджен, К. Дж. Рух соціального конструкционизма в соціальній психології // Соціальна психологія: саморефлексія маргінальності: Хрестоматія / РАН. ІНІСН. Лаб. соціології; Відп. ред. М. П. Гапочка; Ред.-упоряд. Е. В. Якимова. — М.: ИНИОН, 1995. — (Соціал. психологія).

Джерджен, К. Дж. Рух соціального конструкционизма в сучасній психології // Там же.