Герон Александрійський

Фотографія Герон Олександрійський (photo Geron Aleksandriyskiy)

Geron Aleksandriyskiy

 • Громадянство: Греція

  Біографія

  Давньогрецький інженер, фізик, механік, математик, винахідник.

  Герон Олександрійський (ймовірно, I-II ст. н. е..)-давньогрецький інженер, фізик, механік, математик, винахідник. Викладав в Олександрії. Його великі наукові роботи дійшли до нас майже все.

  Герон описав основні досягнення античного світу в області прикладної механіки. Він винайшов ряд приладів і автоматів, зокрема, прилад для вимірювання протяжності доріг, що діяв за тим же принципом, що і сучасні таксометри, різні водяні годинники та ін. Він описав прилад діоптр, прапрадід сучасного теодоліта. Герон вперше дослідив п’ять типів найпростіших машин: важіль, воріт, клин, гвинт і блок, заклав основи автоматики. В книзі «Пневматика» Герон Олександрійський описав ряд «чарівних фокусів», заснованих на принципах використання теплоти і перепаду тисків. Люди удвилялись його чудес: двері храму самі відкривалися, коли над жертовником запалювався вогонь. Цей учений придумав автомат для продажу «святої» води, сконструював куля, що обертається силою струмені пари. Винайшов ще ряд приладів і автоматів.

  Найбільш повно систематизував знання стародавніх в області світлових явищ. Слідуючи його працям, всі вчені почали розділяти оптику на катоптрику, тобто науку про відображення і диоптрику, тобто науку про зміну напряму світлових променів при попаданні в прозорі середовища, або, як ми тепер говоримо, про ламанні. Майже за 1500 років до Ферма чисто геометричним шляхом приходить до приватної формулюванні його принципу для відображення: «Скажу, що з променів, падаючих з даної точки і відбиваються в дану точку, мінімальні ті, які від плоских і сферичних дзеркал відображаються під рівними кутами». У трактаті «Катоптрика» (катоптрика-наука про отраже нді променів від дзеркальних поверхонь) Герон обґрунтовує прямолінійність світлових променів нескінченно великою швидкістю їх поширення. Далі він наводить доказ закону відбиття, засноване на припущенні, що шлях, прохідний світлом, повинен бути найменшою з усіх можливих. Слідом за законом відбиття Герон розглядає різні типи дзеркал, особливу увагу приділяючи циліндричним дзеркалам. В даний час ми володіємо пятитомным науковим зібранням творів Герона, в якому арабські і грецькі тексти супроводжуються перекладами на німецьку мову.

  Математичні роботи Герона є енциклопедією античної прикладної математики. У кращій із них — «Метриці»- дані правила і формули для точного і наближеного обчислення площ правильних многокутників, об’ємів усічені конуси і піраміди, наводиться т. н. формула Герона для визначення площі трикутника за трьома сторонами, що зустрічається у Архімеда; даються правила чисельного розв’язання квадратних рівнянь і наближеного вилучення квадратних і кубічних коренів.

  Зміст математичних праць Герона догматично, правила найчастіше не виводяться, а пояснюються на прикладах. Це зближує праці Герона з роботами математиків Стародавнього Єгипту та Вавилону. У 1814 було знайдено твір Герона «Про діоптр», в якому викладені правила земельної зйомки, фактично засновані на використанні прямокутних координат.

  Вплив робіт Герона можна простежити в Європі аж до епохи Відродження.