Георгій Залеський

Фотографія Георгій Залеський (photo Georgiy Zalesskiy)

Georgiy Zalesskiy

  • День народження: 11.04.1925 року
  • Вік: 80 років
  • Місце народження: Москва, Росія
  • Дата смерті: 26.02.2006 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

Кандидат психологічних наук (1966); доктор психологічних наук (1991); звання професор (з 1994) по кафедрі педагогічної психології та педагогіки.

Народився 11.04.1925 р. р. в Москві, психолог. Закінчив заочне відділення історичного факультету МДУ їм. М. в. Ломоносова (1952) за спеціальністю — історія; аспірантуру по психології в НДІ загальної і педагогічної психології АПН РРФСР (1965). Викладав в МГУ з 1973 р.: доцент (1978-1985); ст. н. співр. (1985-1993); провідний науковий співробітник (з 1993). Кандидат психологічних наук (1966); доктор психологічних наук (1991); звання професор (з 1994) по кафедрі педагогічної психології та педагогіки. Помер 26 лютого 2006.

З. після закінчення 1-го Військово-Піхотного Червонопрапорного училища ім. Верховної Ради РРФСР брав участь у бойових операціях в якості командира стрілецького взводу, роти 973 Червонопрапорного полку 270 стрілецької дивізії на 1-му Прибалтійському фронті (1942 — 1944). Після лікування в госпіталях здав екстерном іспит за середню школу і в 1947 р. вступив в МДУ. З. нагороджено Орденом Бойового Червоного Прапора, медалями.

Області наукових досліджень: педагогічна психологія, психологія виховання. Тема кандидатської дисертації: «Формування прийомів розумової діяльності (у процесі вирішення завдань на оцінку суспільних явищ)»; тема докторської дисертації: “Психологічні основи формування переконань» (1991). На першому етапі наукової діяльності особливу увагу приділяв проблемам формування внутрішнього світу особистості учнів, а саме: досліджував місце і функції світогляду та переконань у структурі особистості, умови їх формування; з 1993 р. — вивчає особливості становлення і взаємодії стрижневих для юнацького віку утворень світогляду та Я-концепції. Результати дослідження: у циклі робіт першого напряму сформований новий нетрадиційний ціннісно-дея-тельностный підхід до дослідження проблем становлення та функціонування власного світогляду учнів. З його допомогою отримано дані про функції та місце світогляду та переконань у структурі особистості, про характер їх взаємодії з іншими її компонентами (мотивами, установками, самооцінки, домаганнями). Сформульовані основи психодіагностики і корекції рівнів сформованості світогляду, переконань і ціннісних орієнтацій учнів; простежено вікова динаміка їх розвитку. У циклі робіт другого напряму отримані дані про статистично значущі зміни (під впливом формується світогляду) у ряді найважливіших характеристик самосвідомості особистості (са-взаємовідносини, самооцінки, інтернальності); вдалося показати наявність тісного зв’язку між характером способу особистої орієнтування учнів (ситуативним, конформним, світоглядним) і особливостями побудови Я-концепції.

З. викладав курси «Педагогіки», «Педагогічної психології» на історичному і філософському факультетах МГУ; спеціальний курс для студентів факультету психології «Психологія світогляду і переконань особистості»; курс «Оцінка і корекція мотивації навчання». З. виступав з доповідями на Міжн. конференціях (1970 р. — Тбілісі; 1972 р. — Берлін; 1980 — Лейпциг; 1987 — Blagoevgrad; 1988 — Софія).

Загальна кількість публікацій — 74, з них основні: Про формування у школярів наукового ставлення до суспільних явищ // Питан. психології, 1966, № 3; Алгоритмічний аналіз мислення спортсменів у грі // Питан. алгоритмізації та програмування навчання. М., 1973; Психологічні питання формування переконань особистості. М., 1982; Умови формування єдності пізнавальних і мотиваційних компонентів у навчанні // Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжн. конф. М., 1983; Психологія світогляду і переконань учнів. М., 1994.