Борис Беспалов

Фотографія Борис Беспалов (photo Boris Bespalov)

Boris Bespalov

  • День народження: 28.08.1947 року
  • Вік: 69 років
  • Місце народження: Алма-Ата, Казахстан
  • Громадянство: Росія

Біографія

В 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мікроструктурний аналіз сенсомоторного дії» під керівництвом проф. В. М. Мунипова. На факультеті психології МДУ працює з 1978.

Народився 28 серпня 1947 р. в Алма-Ата. З 1965 по 1969 р. навчався в МІФІ, а з 1969 р. на факультеті психології МДУ їм. М. в. Ломоносова, який закінчив у 1973 р. Після закінчення аспірантури ВНДІТЕ (1977) працював в НВО «Блискавка» по спеціальності інженерна психологія. В 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Мікроструктурний аналіз сенсомоторного дії» під керівництвом проф. В. М. Мунипова. На факультеті психології МДУ працює з 1978. Старший науковий співробітник кафедри психології праці та інженерної психології, 1983.

Область наукових інтересів.

Діяльнісна і квантова психологія, психологія професійного навчання, професійна психодіагностика, психологія часу.

Експериментально досліджував механізми трансформації зорових образів і виявив ряд факторів, що роблять вплив на швидкість мануального і уявного обертання предметів і їх образів, що свідчить про генетичну зв’язку цих процесів. Описав структуру перцептивних, мнемічних і уявних операцій.

Спільно з викладачами московського ПТУ (коледжу) №6 розробив методику парного навчання токарів, а також методику проблемного навчання автомеханіків, яка опублікована у формі посібника для навчання початківців автомобілістів. Розробив методику діагностики професійних конструктів (внутрішніх засобів і способів вирішення завдань) у автомеханіків, а для диспетчерської служби пожежного управління р. Москви – комп’ютерну систему підбору персоналу.

Проводить роботу по конструктивно-критичного осмислення концепцій Л. С. Виготського, А. Н.Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна та П. Я. Гальперіна з метою побудови на їх основі внутрішньо узгодженої системи понять діяльнісної психології. Розробляє діяльнісну концепцію психічних процесів, враховує їх знакову опосредстованность, зв’язок зі змінами станів цілісного суб’єкта діяльності, їх не локализуемость в мозку, за допомогою якого ці процеси здійснюються, але не породжуються.

З допомогою сконструированногоприбора «Хроноскоп 2006» досліджує механізми сприйняття тривалості сигналів і власних дій, розробляє методи діагностики точності і стійкості ходу психологічних годин. Вивчає евристичні аналогії між описами квантово-фізичних і психічних процесів, які в даний час активно обговорюються в рамках зародження квантової психології.

Педагогічна діяльність.

Проводить зі студентами старших курсів спецпрактикуми і спецсемінари: «Комп’ютерні системи професійної психодіагностики», «Діяльнісний підхід у психології професійного навчання», «Психологічна концепція А. Н. Леонтьєва в питаннях і відповідях» і пр.