Бернштейн

Фотографія Бернштейн (photo Sergey Bernstein)

Sergey Bernstein

  • День народження: 05.03.1880 року
  • Вік: 88 років
  • Місце народження: Одеса, Україна
  • Дата смерті: 26.10.1968 року
  • Громадянство: Україна

Біографія

Син фізіолога Натана Бернштейна, брат психіатра Олександра Бернштейна.

Його дисертація 1904 року була присвячена рішенням 19-ої проблеми Гільберта. Їм знайдені умови аналітичності рішень рівнянь другого порядку еліптичного та параболічного типів; розвинені нові методи розв’язання граничних задач для нелінійних рівнянь еліптичного типу; спільно з учнями створена нова галузь теориифункций — конструктивна теорія функцій. При доказі аппроксимационной теореми Вейєрштрасса Бернштейном було побудовано поліноми, виявилися корисними в самих різних областях математики. Тепер їх називають поліномів Бернштейна.

У теорії ймовірностей Бернштейном запропонована перша (1917) аксіоматика; продовжені і в певному сенсі завершені дослідження петербурзької школи Чебишева — Маркова з граничних теорем; розроблена теорія слабозависимых випадкових величин; досліджено стохастичні диференціальні рівняння і вказано ряд застосувань ймовірнісних методів у фізиці, статистикою та біології.

Звання та нагороди

Академік АН СРСР (1929; чл.корр. 1924)

Член Німецького союзу математиків (1926)

Член Французького математичного товариства (1944)

Почесний доктор наук Алжирського університету (1944)

Почесний доктор наук Паризького університету (1945)

Академік Паризької академії наук (1955; чл.корр. 1928);

Сталінська премія (1942).