Артур Бушен

Фотографія Артур Бушен (photo Artur Bushen)

Artur Bushen

  • Рік народження: 1831
  • Вік: 45 років
  • Дата смерті: 29.09.1876 року
  • Рік смерті: 1876
  • Громадянство: Росія

Біографія

Бушен (Артур Богданович фон), статистик, народився в 1831 р., навчався у Петербурзькому університеті на юридичному факультеті за розрядом камеральних наук, скінчив курс в 1851 р. і спочатку бажав присвятити себе науковим діяльності, для чого почав готуватися до магістерського іспиту і прийняв на себе викладання географії в Олександрівському ліцеї.

У 1857 р. Бушен поступив на службу в міністерство внутрішніх справ молодшим редактором центрального статистичного комітету. У комітеті Бушен відразу зайняв чільне місце своїми знаннями і здібностями. У той час в ряду реформ була поставлена на чергу і реформа офіційної статистики, її організації та джерел. Для цієї мети було визнано необхідним попередньо ознайомитися з станом статистичного справи за кордоном. Доручення це було покладено міністерством на Бушена. Два роки він провів за кордоном, був у Німеччині, Австрії, Франції, Бельгії, Англії та Швеції, увійшов в особисті зносини з головними статистичними діячами в цих державах і грунтовно вивчив доручену йому питання. «Відомості про адміністративну статистики у Франції і в Англії» він повідомив в «Журналі Міністерства Внутрішніх Справ» (1861, ч. LXVI, кн. I). Повернувшись в Росію з великим запасом знання і досвідченості, Бушен взяв діяльну участь у роботах центрального статистичного комітету, обробив 2-й випуск «Статистичних таблиць Російської Імперії» (СПб., 1863), що містить в собі відомості про готівковому населення Імперії в 1858 р. і ґрунтовну критичну оцінку джерел статистики населення. Праця цей досі не втратив свого значення, так як в ньому була зроблена перша і єдина, хоча далеко не досконала поки спроба наукової розробки статистики розколу. Бушен визначає число всіх старообрядців і розкольників (виключаючи секти раціоналістичні та містичні) в 8000000, але тут опущена ціла галузь сект, що складають середину між поповщиной і беспоповщиной. Це саме Спасово згоду, поширене у всіх приволзьких губерніях; число послідовників цієї згоди П. І. Мельников визначав 2000000 (в «Російському Віснику», 1868, № 2). До того ж часу відноситься і інше чудове твір Бушена: «Про будову джерел статистики населення в Росії» (СПб., 1864), написана на тему, дану Географічним товариством і центральним статистичним комітетом, і увінчана премією. По відкликанню комісії, що розглядала це твір, воно, поряд з ґрунтовною критикою існуючих у нас статистичних операцій народоисчисления, містить в собі і цілком застосовний до державних умов Росії проект нового пристрою цій частині. Далі, в «Статистичному Временнике Російської Імперії», виданому центральним статистичним комітетом (т. I, СПб., 1866), Бушен разом з П. І. Бларамбергом розробив відомості про народонаселення, розподіл його по станів і віросповідань, а також про військових і морських силах. Незабаром Бушен перейшов на службу в міністерство фінансів і тут поклав початок правильному періодичному виданню статистичних даних цього міністерства, редагував «Покажчик урядових розпоряджень по міністерству фінансів» та перші сім випусків «Щорічника Міністерства Фінансів» (СПб., 1869 і сл.), і склав «Збірник відомостей з питань про постачання російських залізниць рейками, рухомим складом і іншими речами» (СПб., 1876). Крім праць, викликаних служебною діяльністю, Бушен працював і в інших сферах. Так, у «Віснику Імператорського Російського Географічного Товариства», ч. XIV, їм надрукований прекрасний «Досвід дослідження про давньої Югрі». У середині 1860-х років Бушен взяв участь в публіцистиці; працював в неофіційної частини «Російського Інваліда» (1867 і 1868), в «Голосі», «Санкт-Петербурзьких Відомостях» та інших виданнях. Бажаючи сприяти поширенню правильних відомостей про Росії за границею, Бушен видав «Bevolkerung des Russischen Kaiserreichs» (Гота, 1862), в епоху звільнення селян написав німецькою мовою брошуру про кріпацьке населення та селянської реформи, яка у перекладі на англійську мову була в 1861 р. в присутності автора читана в лондонському статистичному суспільстві і надрукована в журналі товариства; з приводу паризької виставки 1867 року він видав «Apercu statistique des forces productives de la Russie, annexe au catalogue special de la section russe de l Exposition universelle de Paris en 1867» (Париж, 1867). Бушен був ще діяльним і видним членом Вільно-Економічного товариства, Російського товариства садівництва, але головним чином наукова діяльність його зосереджувалася в російському Географічному товаристві, в якому він ще в 1852 р. зайняв місце помічника секретаря, а згодом був головою відділення статистики. Бушен раптово помер 29-го вересня 1876 року, в повному розквіті сил і здібностей.