Анаксимандр

Фотографія Анаксимандр (photo Анаксимандра)

Анаксимандра

  • Рік народження: 0610
  • Вік: 63 роки
  • Рік смерті: 0547
  • Громадянство: Греція Сторінки:

Біографія

Анаксимандр (ок. 610 — після 547 до н. е.), давньогрецький філософ, представник мілетської школи, автор першого філософського твори грецькою мовою «Про природу». Учень Фалеса. Створив геоцентричну модель космосу, першу географічну карту. Висловив ідею про походження людини від тварини іншого виду» (риб).

Анаксимандр (грец.) — філософ і математик, син Праксиада, рід. у Мілеті 611, помер 546 до P. X. Між усіма грецькими мислителями античного періоду, іонійськими натурфілософами, він в самому чистому вигляді втілив в собі їх спекулятивне прагнення пізнати походження і початок усього сущого. Але між тим, як інші ионийцы за такий початок визнавали ту чи іншу фізичну стихію, воду, повітря і т. п А. вчив, що первісною основою всякого буття є безмежне (toapeiron, нескінченне), вічним рухом якого виділилися первинні протилежності тепла і холоду, сухості і волога і до якого все знову повертається. Творіння є розкладання нескінченного. За його поданням, це нескінченне постійно виділяє з себе і постійно же сприймає відомі, незмінні стихії, так що частини цілого вічно змінюються, тоді як ціле залишається незмінним. Цим переходом від визначеності матеріального пояснення речей до відверненому поданням А. виступає з лав іонійських натурфілософів. См. Сейдель, «Der Fortschritt der Лейбніц unter den altestenjon. Philosophen», (Лейпциг, 1861). Як власне він користувався своєю гіпотезою для пояснення походження окремих речей, про це є лише уривчасті відомості. Холод, в поєднанні з влагою і сухістю, утворив землю, що має форму циліндра, основа якого відноситься до висоти як 3:1, і займає центр всесвіту. Сонце знаходиться в найвищій небесній сфері, більше землі в 28 разів і становить порожнистий циліндр, з якого виливаються вогняні потоки; коли отвір закриється, відбуватися затемнення. Місяць теж циліндр і в 19 разів більше землі; при похилому положенні її виходять місячні фази, а затемнення відбувається тоді, коли вона зовсім перевернеться. А. перший в Греції вказав на нахил екліптики і винайшов сонячний годинник, за допомогою яких визначав лінії рівнодення і сонячні повороти. Йому приписують також складання першої географічної карти Греції та виготовлення небесного глобуса, яким він користувався для пояснення своєї системи всесвіту. См. Шлейермахер, «Uber А.», (Берл., 1815). Про близькою зв’язку його космогонії з східними умозрениями див. Бюсген, «Uber das apeiron des A.», (Висбад., 1867). П. Р. Редкіна, «З лекцій з історії філософії права».