Юрій Бородін

Фотографія Юрій Бородін (photo Yury Borodin)

Yury Borodin

  • День народження: 22.03.1929 року
  • Вік: 87 років
  • Місце народження: Благовєщенськ, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

Заслужений діяч науки РФ (1999), лауреат премії Уряду РФ (1998), премії імені М.І. Пирогова РАМН (2000). Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1980), Дружби народів (1995), «Знак Пошани» (1961), болгарським орденом Кирила і Мефодія (1990), медалями. Почесний громадянин міста Новосибірська (2000).

Народився 22 березня 1929 року в Благовєщенську, в сім’ї службовців. Батько — Бородін Іван Васильович (1899-1980). Мати — Юркевич Любов Степанівна (1903-1988). Батьки Юрія Івановича закінчили Далекосхідний університет, були агрономами. Дружина — Бородіна Галина Іванівна (1929 р. нар.), лікар-офтальмолог. Дочка — Бородіна Ольга Юріївна (1955 р. нар.). Син — Бородін Олексій Юрійович (1967 р. нар.).

У 1953 році з відзнакою закінчив Новосибірський медичний інститут. Трудову діяльність розпочав у 1953 році в якості аспіранта на кафедрі нормальної анатомії Новосибірського медичного інституту під керівництвом відомого анатома-лимфолога професора Костянтина Володимировича Ромодановського. Після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію на тему: «Іннервація підколінного лімфовузла кішки і вплив нервів на струм рідини через вузол» (1956).

У 1956-1962 роках викладав анатомію в Новосибірському медичному інституті в якості асистента, а потім доцента кафедри. У 1962-1964 роках виконував обов’язки вченого секретаря, а потім директора Інституту клінічної і експериментальної медицини ЗІ АМН СРСР (нині — Інститут патології кровообігу імені Е. Н. Мешалкина). В 1964 році був обраний завідувачем кафедри нормальної анатомії Новосибірського медичного інституту. На цій посаді працював до 1989 року. У 1969 році захистив докторську дисертацію на тему: «Анатомо-експериментальне дослідження лімфатичних шляхів і вен у нормальних умовах гемодинаміки і при венозному застої». У 1970 році отримав звання професора за спеціальністю «анатомія людини». У цьому ж році призначений проректором, а в 1971 році — ректором Новосибірського медичного інституту (1971-1980).

У 1980 році обраний головою Сибірського відділення АМН СРСР, пізніше — віце-президентом АМН СРСР — головою Сибірського відділення АМН СРСР.

У 1989 році у зв’язку з роботою у Верховній Раді СРСР (голова Комітету з охорони здоров’я народу, член Президії Верховної Ради СРСР) пішов з посади віце-президента, голови ЗІ АМН СРСР.

У 1991 році за ініціативою Ю. І. Бородіна був створений Інститут клінічної та експериментальної лімфології ЗІ АМН СРСР. Ю. І. Бородін з 1991 року по теперішній час очолює цей інститут.

Протягом усього цього періоду Юрій Іванович не втрачає зв’язку з Новосибірським медичним інститутом. З 1989 року по теперішній час він є професором кафедри анатомії людини цього інституту.

Найбільш значимими дослідженнями в галузі експериментальної, клінічної та профілактичної лімфології стали: розробка структурно-функціональних характеристик лімфатичного регіону, що об’єднує шляху інтерстиціального масопереносу, регіонарний лімфатичне русло (судинне ланка лімфатичного регіону) і контролюючі регіон лімфатичні вузли в умовах норми і патології різного генезу; розробка методів управління дренажно-детоксикаційною функцією лімфатичних структур (лимфостимуляция, лимфокоррекция) стосовно до різних патологічних ситуацій; розробка методів протезування лімфатичної системи, створення біологічної моделі «тимчасового лімфатичного вузла» з застосуванням цих методів клінічної та профілактичної лімфології; дослідження феномена природної перманентної интракорпоральной лимфодетоксикации і розробка методів, спрямованих на стимуляцію цього процесу в подоланні ендо — і экзотоксикоза; впровадження методів клінічної та профілактичної лімфології у медичну та санаторно-курортну практику; створення спеціальної програми лимфосанации і лимфодетоксикации.

Ю. І. Бородін — автор і співавтор понад 400 наукових робіт, у тому числі 17 монографій. Найбільш важливі з них: «Експериментальне дослідження лімфатичного русла» (1975), «Микролимфология» (1983), «Лімфатичний вузол при циркуляторних порушеннях» (1986), «Загальна анатомиялимфатической системи» (1990), «Функціональна анатомія лімфатичного вузла» (1992), «Приватна анатомія лімфатичної системи» (1995), «Сорбційно-лімфатичний дренаж в гнійно-септичної хірургії» (1996), «Патогенетичні підходи до лимфокоррекции в клініці» (1997), «Лімфатична система і лімфотропні кошти» (1997), «Нариси з клінічної лімфології» (2001).

У 1975 році Ю. І. Бородін обраний членом-кореспондентом, у 1980 році — дійсним членом АМН СРСР.

Юрій Іванович є почесним професором Новосибірської державної медичної академії, Казахського національного медичного університету, Інституту терапії та кардіології (Алма-Ата), Томського інституту фармакології СО РАМН, членом президій Міжнародної асоціації морфологів країн СНД та Всеросійського товариства анатомів, гистологов і ембріологів, головою виконкому Міжрегіонального громадського руху «Сибірський народний собор».

Заслужений діяч науки РФ (1999), лауреат премії Уряду РФ (1998), премії імені М.І. Пирогова РАМН (2000). Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1980), Дружби народів (1995), «Знак Пошани» (1961), болгарським орденом Кирила і Мефодія (1990), медалями. Почесний громадянин міста Новосибірська (2000).

Живе і працює в Новосибірську.