Савельєва Галина

Фотографія Галина Савельєва (photo Galina Savelyeva)

Galina Savelyeva

  • День народження: 23.02.1928 року
  • Вік: 88 років
  • Місце народження: Пензенська область, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

Р. М. Савельєва — лауреат Державної премії СРСР (1986), премії Уряду Російської Федерації (2002), премії мерії Москви (2001), премії імені B. C. Груздева (1986), премії імені В. Ф. Снєгірьова (1994). У 2003 Р. М. Савельєвої присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки РФ». Вона нагороджена орденами Дружби (1997) і «Знак Пошани» (1976).

Народилася 23 лютого 1928 року в Пензенській області. Батько — Танцырев Михайло Кузьмич (1904-1968), за фахом — інженер-нафтовик. Мати — Танцырева Марія Тихонівна (1902-1984), педагог. Чоловік — Савельєв Віктор Сергійович (1928 р. нар.), Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії СРСР, академік РАН і РАМН, доктор медичних наук, професор. Онуки: Савельєв Ігор Сергійович (1979 р. нар.), Савельєв Віктор Сергійович (1987 р. нар.).

Шкільні роки Галини Савельєвої пройшли в Сизрані, куди був направлений на роботу її батько. Спочатку вона хотіла стати, як мати, вчителькою. Проте на новому місці у неї з’явилося нове захоплення — медицина. В роки війни в літні канікули вона із задоволенням виконувала роботу лаборанта в госпіталі. Саме тоді до неї прийшла тверда переконаність у власному призначенні.

Вирішивши пов’язати долю з медициною, Р. М. Савельєва після закінчення 2-го Московського медичного інституту імені Н.І. Пирогова в 1951 році присвятила себе наукової і практичної діяльності в області акушерства та гінекології. Їй пощастило пройти школу основоположників вітчизняного акушерства і гінекології — професора В. Ф. Жорданиа і академіка Л. С. Персіанінова.

Після закінчення інституту в 1951 Р. М. Савельєва надійшла в клінічну ординатуру 2-го Московського медичного інституту на базі Московської міської клінічної лікарні № 1 і після її закінчення в 1954 році працювала там акушером-гінекологом. З 1960 року її кар’єра пов’язана з 2-м Московським медичним інститутом імені М.І Пирогова (нині — Державне освітня установа вищої професійної освіти «Російський державний медичний університет»). У 1960 Р. М. Савельєва прийшла на роботу асистентом кафедри акушерства та гінекології лікувального факультету. У 1965-1968 роках вона була доцентом цієї кафедри. Після захисту докторської дисертації на тему «Дихальна функція крові плода під час вагітності та при пологах» в 1968 році її призначили професором, ще через рік вона стає завідувачем кафедри акушерства і гінекології вечірнього відділення, а в 1974 році — завідувачки кафедрою акушерства і гінекології педіатричного факультету, якою керує донині.

За ці роки Р. М. Савельєва створила власну наукову школу, яка за підсумками конкурсу Російського фонду фундаментальних досліджень визнана провідною науковою школою Російської Федерації і зважаючи на значущість проведених досліджень протягом останніх років має Грант Президента Російської Федерації.

Дослідження, які проводяться під керівництвом Галини Михайлівни, завжди відрізняються новизною, многопрофильностью і науково-практичною цінністю. Багато розробки очолюваної нею кафедри послужили підставою для створення науково-методичних напрямків в області акушерства та гінекології. Найбільш значимі з них: актуальні проблеми перинатології та дитячої гінекології; інтенсивна терапія і реанімація новонароджених, народжених в асфіксії; ендоскопії в гінекології. Праці Г. М. Савельєвої та її учнів змінили традиційні підходи до вивчення ряду проблем акушерства і гінекології.

Роботи, що проводяться під керівництвом Р. М. Савельєвої, послужили основою створення нової клінічної дисципліни — перинатології, основною метою якої є зниження дитячої захворюваності та смертності, пов’язаної з вагітністю та пологами. Вивчалися показники окисно-відновних процесів, спочатку розроблені нормативи, що характеризують метаболізм плода та новонародженого, потім показана спрямованість змін під впливом кисневої недостатності, що є наслідком багатьох ускладнень вагітності та пологів.

Велике практичне значення мали роботи, присвячені реологическим і коагуляційний властивостей крові у матері і новонародженого, станом перекисного окислення ліпідів, моніторуванню гормонального статусу під час вагітності.

Фундаментальні дослідження в галузі патофізіології плода і новонародженого внесли істотний вклад у вивчення патогенезу гіпоксії плода та новонародженого, дозволили вперше в нашій країні розробити систему реанімаційних заходів у новонароджених, що народилися в асфіксії. Цикл робіт по цій проблемі відзначено присудженням Р. М. Савельєвої Державної премії СРСР.

Не менш значущим був розділ роботи в галузі охорони здоров’я плоду, присвячений отриманню об’єктивної інформації про його стан. На першому етапі це були електро — і фонокардиограмма, потім дихальна функція крові, кардіотокографія. Оцінка стану плода на підставі комплексу діагностичних методів дослідження, включаючи ультразвукове дослідження під час вагітності, дозволила переглянути і доповнити деякі позиції акушерства, визначити більш чітко показання, терміни і методи розродження при різних ускладненнях вагітності.

Багато наукові досягнення кафедри впроваджені в клінічну практику. Приклад тому — результати досліджень в області гестозів, перинатальної патології центральної нервової системи плода і новонародженого, изосерологической несумісності крові матері і плода, плацентарної недостатності, методів її діагностики і терапії.

Наукові дослідження, спрямовані на зниження перинатальної смертності і захворюваності, тривають. Під керівництвом Р. М. Савельєвої в цій галузі працюють її учні — професори Р. В. Шаліна, Л. Р. Січінава, П. А. Клименко, М. А. Курцер. За наукову роботу «Шляхи зниження перинатальної захворюваності та смертності за рахунок оптимізації ведення вагітності та пологів» група цих вчених була удостоєна премії мерії Москви в 2001 році.

Дослідження, проведені спільно з доктором медичних наук, професором О. Б. Паніної, внесли істотний внесок в уявлення про фізіології та патології раннього терміну життя плоду, діагностику вроджених та спадкових захворювань.

В області гінекології під керівництвом і за активної участі професора В. Р. Бреусенко вперше в країні проведено широкий спектр комплексних досліджень, присвячених патогенезу, діагностиці, профілактиці і лікуванню патології ендометрію, що сприяло зниженню частоти виникнення раку матки.

Новою віхою в лікуванні гінекологічних хворих стало впровадження в клінічну практику діагностичної та оперативної ендоскопії. Монографія Р. М. Савельєвої «Ендоскопії в гінекології» (1983) була першою в країні і стала настільною книгою для спеціалістів цієї області. Даний науковий працю був гідно оцінений присудженням премії імені B. C. Груздєва. За цикл робіт у галузі ендоскопії професор Р. М. Савельєва і співробітники кафедри (проф. В. Р. Бреусенко, д. м. н. О. В. Азиев, к. м. н. С. В. Штиров) удостоєні звань лауреатів премії Уряду Російської Федерації. В даний час клініка РГМУ є однією з базових, де проходять навчання лікарі-ендоскопісти Росії.

Велике значення мають роботи, що проводяться співробітниками кафедри в галузі дитячої гінекології: ювенільні кровотечі (професор В. Ф. Коколина), розробка унікальних пластичних операцій у дівчаток і дівчат (професор Д. А. Бижанова).

Крім основних напрямків роботи кафедри чимало наукових розробок, що проводяться під керівництвом Р. М. Савельєвої, відносяться до інших важливих питань гінекології: оперативне та консервативне лікування гострих запальних процесів придатків матки (доцент А. А. Євсєєв), лікування неплідності різного генезу (професор К. В. Краснопольська та провідний науковий співробітник С. В. Штиров).

У загальній складності Р. М. Савельєва — автор понад 500 наукових робіт, в тому числі 17 монографій, найбільш важливими з яких є «Основи клінічної кардіології плоду» (1967), «Дихальна функція крові плода в акушерській клініці» (1971), «Реанімація новонароджених» (1973), «Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених» (1981), «Ендоскопії в гінекології» (1983), «Акушерський стаціонар» (1984), «Плацентарна недостатність» (1989), «Гістероскопія» (1999), «Лапароскопія в гінекології» (1999), а також «Довідник з акушерства та гінекології» (1996) та підручники «Акушерство» (2000), «Гінекологія» (2004).

Щорічно на кафедрі, очолюваній Р. М. Савельєвої, навчаються близько 20-30 ординаторів, 20 аспірантів, 800 студентів педіатричного та медико-біологічного факультетів РГМУ, факультету фундаментальної медицини МДУ імені М. в. Ломоносова. Талановитий педагог, блискучий клініцист, вона підготувала 125 кандидатів і 37 докторів наук, які тепер працюють не тільки в провідних російських, але і в багатьох зарубіжних клініках, очолюють кафедри акушерства і гінекології.

У 1988 Р. М. Савельєву обрали дійсним членом Академії медичних наук СРСР. У 1978-1991 роках вона очолювала Всесоюзне товариство акушерів-гінекологів, змінивши на цій посаді свого вчителя — академіка Л. С. Персіанінова. Протягом багатьох років брала участь у всесвітньому русі «Лікарі світу за запобігання ядерної війни». У 1991 році під її керівництвом у Москві був проведений VI європейському конгресі акушерів-гінекологів, в якому взяли участь 1500 вітчизняних і зарубіжних фахівців.

Академік Р. М. Савельєва — віце-президент Російської асоціації акушерів-гінекологів (1991), член редакційних колегій провідних вітчизняних і зарубіжних журналів в галузі акушерства і гінекології. У 2002 Р. М. Савельєва обрано почесним членом Медичної академії наук Хорватії.

Р. М. Савельєва — лауреат Державної премії СРСР (1986), премії Уряду Російської Федерації (2002), премії мерії Москви (2001), премії імені B. C. Груздева (1986), премії імені В. Ф. Снєгірьова (1994). У 2003 Р. М. Савельєвої присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки РФ». Вона нагороджена орденами Дружби (1997) і «Знак Пошани» (1976).

Вільний час Галина Михайлівна присвячує родині, занять з онуками, прилучає їх до спорту, мистецтва, допомагає розібратися в інших областях знань.

Живе і працює в Москві.