Мойсей Скворцов

Фотографія Мойсей Скворцов (photo Moisey Skvortsov)

Moisey Skvortsov

  • День народження: 27.01.1940 року
  • Вік: 77 років
  • Місце народження: с. Олентуй, Чита, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

Доктор медичних наук (1991), професор (1992) кафедри госпітальної хірургії Іркутського державного медичного університету, керівник обласного центру хірургії стравоходу, заслужений лікар Російської Федерації, заслужений діяч науки Республіки Бурятія.

Скворцов народився в сім’ї військового лікаря та зубного лікаря. У 1946 році разом з батьками переїхав на Сахалін, де в 1957 році з медаллю закінчив середню школу в р. Долинске. У 1963 р. закінчив з відзнакою Іркутський державний медичний інститут. У 1963-1966 рр. за напрямом Іркутського облздороввідділу Мойсей Борисович працював хірургом і головним лікарем Ангинской дільничної лікарні Качугского району. За цей час ним була відновлена операційна, дооснащена необхідною апаратурою, де за 3 роки їм було виконано понад 450 різних хірургічних операцій. Будучи головним, а тривалий час і єдиним лікарем лікарні, М. Б. Скворцов значний час приділяв організаційній та профілактичної роботи на ділянці в радіусі до 80 км, до складу якого входили 6 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) у 10 населених пунктах. Планомірно проводиться М. Б. Скворцовим робота по підвищенню кваліфікації працівників ФАП позначилася позитивно. За ці роки на ділянці не було запущених випадків гострої хірургічної патології, пологів на дому, так як всі хворі своєчасно надходили з фельдшерських пунктів в лікарню. У дитячих садах, яслах і селах що обслуговується ділянки не стало спалахів дизентерії.

З 1966 по 1968 р. Мойсей Борисович працював анестезіологом в Іркутської обласної клінічної лікарні, поєднуючи з активною хірургічною діяльністю на посаді чергового хірурга. У 1968 р. був призначений на посаду завідувача хірургічним відділенням обласної лікарні, а з 1970 р. на запрошення проф. З. Т. Сенчилло-Явербаум перейшов на роботу асистентом на кафедру госпітальної хірургії Іркутського медичного інституту. З цього часу до цього він працює на базі загальнохірургічного, а потім торакального відділення обласної лікарні. У 1975 р. Мойсей Борисович захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування хімічних опіків шлунка і поєднаних опіків стравоходу і шлунка» під керівництвом проф. З. Т. Сенчилло-Явербаум та доц. В. І. Астаф’єва. У 1991 р. у Всесоюзному науковому центрі хірургії (Москва) успішно захистив докторську дисертацію «Вибір оптимального способу лікування рубцевих звужень стравоходу». У 1988 р. був обраний на посаду доцента, а в 1992 р. — професора кафедри госпітальної хірургії Іркутського медінституту. М. Б. Скворцов — полівалентний, постійно оперуючий хірург, працює у відділенні грудної хірургії і є його науковим керівником. Тут їм створено цілий напрямок у реконструктивній хірургії стравоходу, а потім — обласний центр з лікування хворих із захворюваннями стравоходу, який він очолює. Ним і співробітниками центру виконуються сучасні складні реконструктивні операції на стравоході, трахеї, органи грудної клітини, середостіння і живота. Тут активно лікуються хворі з рубцевими звуженнями та раком стравоходу, хворі з рефлюкс-езофагітом та іншими захворюваннями проксимального відділу шлунка. Під керівництвом Мойсея Борисовича співробітники кафедри госпітальної хірургії протягом 14 років з 1978 по 1992 р. проводили дослідницьку і диспансерную роботу серед населення р. Усть-Ілімська. За результатами її в клініці госпітальної хірургії ІГМУ на базі обласної лікарні була створена і успішно функціонує система виявлення і своєчасного відбору на оперативне лікування хворих з рефлюкс-езофагітом, а також з іншими захворюваннями органів системи травлення, дихальної та серцево-судинної систем. Вони описані в декількох десятках публікацій. Отримані хороші і обнадійливі результати хірургічного лікування рефлюкс-езофагіту. М. Б. Скворцовим розроблені основні принципи діагностики порушень рухової активності сегментів шлунка, названі ним «диссинергиями сфінктерного апарату шлунка». Накопичений порівняно великий досвід оперативного лікування ускладнених форм рефлюкс-езофагіту, перевищує 600 спостережень. М. Б. Скворцов є одним з лідерів в нашій країні в питаннях реконструктивної хірургії стравоходу. Ним розроблені показання до одномоментної операції та принципи створення штучного стравоходу з шлунка при рубцевих звуженнях, раку та ін. його захворюваннях. Досвід подібних операцій мають не всі клініки в нашій країні і за кордоном, а результати її привабливі. Він є одним з лідерів в розробці і застосуванні операцій локальної пластики при коротких шийних стриктурах, істотно знижують обсяг і травматичність операції і не мають летальних випадків. Розроблено принципи індивідуалізації оперативної тактики при різних варіантах рубцевих стенозів стравоходу (вибір трансплантата, шляхи проведення і обсягу резекції стравоходу). М. Б. Скворцов володіє унікальним досвідом лікування рубцевих звужень стравоходу у дітей, зокрема, з допомогою пластики його шлунком. У 1987 р. М. Б. Скворцов приступив до освоєння методів лікування рубцевих стенозів трахеї, поступово переходячи до розширення обсягу втручань від бужування трахеї до лазерної реканалізації, ендопротезування, потім до щадним операцій і в 2000 р. їм в республіканській лікарні р. Улан-Уде виконана перша у Східній Сибіру успішна циркулярна резекція трахеї. До теперішнього часу накопичений досвід лікування більш, ніж у 100 хворих зі стенозами трахеї, прооперовано більше 30 з них, в тому числі ряд хворих зі стенозами на тлі трахеопищеводных свищів. За його ініціативою у відділенні поряд з операціями на легень, діафрагми і середостінні широко застосовується хірургічне лікування міастенії. Багато із запроваджених і розроблених ним операцій застосовують його вихованці в Іркутську, Улан-Уде. На базі кафедри госпітальної хірургії під керівництвом М. Б. Скворцова пройшли удосконалення та підготовку з торакальної хірургії ряд хірургів Іркутської області, Бурятії, Далекого Сходу, Монголії.

Мойсей Борисович є одним з перших ендоскопістів в Іркутську. З 1966 р. він активно впроваджує ендоскопічні методи діагностики та лікування в хірургічну практику (поднаркозная ригидная бронхоскопія, езофагоскопія в умовах дифузійного дихання). У 1973 р. він першим в обласній лікарні освоїв гастрофіброскоп і почав регулярно виконувати гастроскопії, які активно виконує і по теперішній час. Широко застосовуються в клініці розроблені ним методики бужування стравоходу при рубцевих звуженнях, стриктур анастомозів, лікування кардиоспазма дилатацією стандартними та модифікованими дилататорами. М. Б. Скворцов багато років сам виконував і удосконалював ендоскопічні маніпуляції, потім постійно курирував роботу відділення ендоскопії і по теперішній час є його науковим керівником. В останні роки в практику впроваджуються сучасні эндовидео-скопії (торакоскопия), високоенергетичний лазер. За його ініціативою кафедра госпітальної хірургії набазе ендоскопічного відділення протягом 6 років проводила викладання ендоскопії студентам і постійно проводить навчання та удосконалення лікарів з ендоскопії. Ним підготовлено більшість нині працюють в Обласній лікарні лікарів-ендоскопістів, ряд лікарів р. Іркутська і області, а також багато лікарі Бурятії, Якутії, Туви. Ним створено в 1994 р. Іркутське наукове товариство ендоскопістів, головою якого він є.

Наукові дослідження М. Б. Скворцова присвячені питанням діагностики і лікування захворювань стравоходу, шлунка, легенів, питань диспансеризації хворих хірургічного профілю, розробці сучасних методик хірургічного лікування, удосконалення інструментальних методів діагностики і лікування в плановій та невідкладній хірургії грудей і живота, питань історії хірургії в Іркутську, методологічних питань викладання хірургії та ендоскопії на додипломному та післядипломному рівні. Ним опубліковано 187 наукових робіт. Має 5 авторських свідоцтв на винаходи і ряд рацпропозицій, присвячених розробці хірургічних методів лікування. Під його керівництвом виконано і захищені 4 кандидатські дисертації. За результатами власних досліджень М. Б. Скворцов багаторазово виступав на наукових Всесоюзних і республіканських конференціях в Іркутську, Москві, Ризі, Одесі, Пермі, Краснодарі, Єревані, Якутську, Улан-Уде, Кизилі і ін.

М. Б. Скворцов успішно поєднує наукову, лікувальну та педагогічну роботу з великою громадською діяльністю. Він багато років був куратором студентських груп, головою обласного наукового товариства хірургів в 1991-1998 р. р., президентом асоціації хірургів Іркутської області в 1996-2001 р. р., був членом вченої ради лікувального факультету ІГМУ, є членом вченої ради Інституту хірургії та Наукового центру реконструктивної хірургії ВСНЦ СО РАМН, членом вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом комісії «Торакальна хірургія», що входить до складу наукової ради з хірургії РАМН. Професор М. Б. Скворцов нагороджений знаками «Винахідник СРСР», «Відміннику охорони здоров’я», медалями «За будівництво БАМ», «Ветеран праці», є заслуженим лікарем Росії, заслуженим діячем науки Республіки Бурятія.