Михайло Савченков

Фотографія Михайло Савченков (photo Mihail Savchenkov)

Mihail Savchenkov

  • День народження: 21.02.1936 року
  • Вік: 80 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Академік РАМН, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою загальної гігієни Іркутського державного медичного університету.

Михайло Федосович Савченков (народився 21 лютого 1936 року в селі Катарбей, Нижнеудинского району Іркутської області) — академік РАМН, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою загальної гігієни Іркутського державного медичного університету, директор Інституту епідеміології і мікробіології Наукового центру медичної екології Східно-Сибірського наукового центру Сибірського відділення РАМН.

Після закінчення школи у 1954 році вступив в Іркутський державний медичний інститут на санітарно-гігієнічний факультет, який закінчив у 1960 році і був направлений в місто Ангарськ, токсикологічну лабораторію щойно організованого Інституту гігієни праці та профзахворювань МОЗ РРФСР. У 1964 році переведений в філіал № 5 Ордена Леніна Інституту біофізики МОЗ СРСР, де працював протягом 18 летзаведующим лабораторії, завідувачем відділом токсикології та заступником директора з наукової роботи. Захистив кандидатську, потім докторську дисертацію, присвячену розробці експериментальних основ вікової токсикології. У 1982 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри загальної гігієни ИГМИ, на якій працює до теперішнього часу. З 1985 року працював проректором з наукової роботи. У 1987 році, у зв’язку з організацією р. в Іркутську Східно-Сибірського філії (центру) ЗІ АМН СРСР, Савченков М. Ф. був переведений у штат академії на посаду заступника голови з наукової роботи, де і працює до цього часу. У ці роки він почав формування наукової школи токсикологів та гігієністів. Їм був організований спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 14.00.07 — гігієна, значно активізувалася наукова робота, в тому числі аналіз і узагальнення накопиченого матеріалу. Михайлом Федосовичем було опубліковано 15 монографій, серед яких – «Медична екологія», «Профілактична токсикологія», «Екологічна токсикологія», «Гігієна застосування пестицидів у Сибіру», «Цеоліти Росії», «Радон і здоров’я населення», «Йод і здоров’я населення Сибіру». Список наукових праць М. Ф. Савченкова включає більше 300 найменувань.

Ювіляром проводилася інтенсивна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. Всього для Сибіру, Бурятії, Якутії і Монголії М. Ф. Савченковым було підготовлено 19 докторів і 48 кандидатів наук. М. Ф. Савченков вніс істотний внесок у зміцнення кадрового потенціалу ІГМУ, особливо медико-профілактичного факультету, де відсоток кадрів вищої кваліфікації піднявся с38% у 1982 році до 83% в даний час. На багатьох кафедрах університету і практично на кожній кафедрі медико-профілактичного факультету працюють його учні. У 1993 році, враховуючи внесок вченого у розвиток гігієнічної науки, М. Ф. Савченков був обраний членом-кореспондентом РАМН, йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Російської Федерації». У 2004 році був обраний дійсним членом РАМН. З 2006 року член ради з інноваційної діяльності при Губернатора Іркутської області, голова комісії з інноваційної діяльності Іркутського державного медичного університету.

М. Ф. Савченков є членом редакційних рад та редакційних колегій багатьох наукових журналів, зокрема «Здоров’я дітей Сибіру», «Журнал інфекційної патології», «Сибір-Схід» та ін.