Маргарита Трапезникова

Margarita Trapeznikova

  • День народження: 20.02.1928 року
  • Вік: 88 років
  • Місце народження: Гіркий, Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

М. Ф. Трапезникова — заступник голови і член президії Правління Всеросійського наукового товариства урологів, голова регіонального відділення Російського товариства урологів, член редколегії журналу «Урологія», член Міжнародної та Європейської асоціацій урологів.

Народилася 20 лютого 1929 року в місті Горькому (нині Нижній Новгород). Батько — Балахонів Федір Миколайович (1902-1982). Мати — Балахонова Варвара Петрівна (1901-1991). Чоловік — Трапезников Микола Миколайович (1928-2001), академік РАН і РАМН, лауреат Державних премій СРСР і РФ. Багато років очолював Онкологічний науковий центр імені Н.Н. Блохіна. Дочка — Львова Олена Миколаївна (1957 р. нар.), кандидат економічних наук. Онуки – Микола (1982 р. нар.), Олексій (1986 р. нар.).

З 1936 по 1946 рік М. Ф. Трапезникова навчалася в середній школі міста Горького. На цей час випали тяжкості, пов’язані з Великою Вітчизняною війною: голод, бомбардування міста, відомого великою кількістю оборонних промислових підприємств. У 1943-1944 роках разом з іншими школярами М. Ф. Трапезникова працювала на колгоспних полях, за що після війни була нагороджена медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

У 1946 році вона вступила в Горьковський державний медичний інститут імені Кірова С. М., по закінченні якого в 1952 році протягом року працювала ординатором-акушером-гінекологом в міському пологовому будинку № 5. У 1954 році у зв’язку з переїздом родини в Москву кілька місяців працювала в пологовому будинку № 16 міста Москви, потім була зарахована в клінічну ординатуру при урологічній клініці Московського обласного науково-дослідного клінічного інституту імені М. Ф. Володимирського (МОНІКА). З тих пір вся її подальша професійна діяльність пов’язана з цим інститутом. Е№ вчителем був відомий вчений і клініцист — Герой Соціалістичної Праці, професор Абрамян А. Я.

Після ординатури М. Ф. Трапезникова продовжила роботу на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1964 року — старшого наукового співробітника. З 1975 року по даний час вона очолює урологічну клініку МОНІКИ. З 1991 року за сумісництвом є професором курсу урології при ФУВ МОНІКИ.

У 1958 році М. Ф. Трапезникова захистила кандидатську дисертацію на тему “Пухлини яєчка. Клініка, діагностика та лікування», в 1969 році — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук («Пухлини нирок. Клініка, діагностика та лікування»). У 1976году їй присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «урологія». У 1995 році обраний членом-кореспондентом Російської академії медичних наук, а в 2000 році — дійсним членом РАМН.

М. Ф. Трапезникова відома серед медичної громадськості як великий вчений, чиї праці присвячені самим різних розділів урології. Її науково-дослідна робота успішно поєднується з якостями висококваліфікованого клініциста-хірурга вищої категорії, працює в області урології близько півстоліття, володіє всім сучасним комплексом методів діагностики і лікування урологічних хворих. В якості керівника відділення вона веде велику лікувальну та консультативну роботу, поряд з плановими проводить показові операції для лікарів Московської області. Вона є головним позаштатним урологом Московської області.

Основні напрямки наукових досліджень академіка М. Ф. Трапезниковой присвячені проблемам сечокам’яної хвороби та пієлонефриту, захворювань передміхурової залози, сечовипускального каналу, пересадженої нирки, дитячої урології, уроонкологии. Під її керівництвом здійснено впровадження нових технологій в клініці і в Московській області — дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, а також ендоскопічних операцій, у тому числі черезшкірних і ендоуретральних, кардинальним чином змінили підходи до лікування урологічних хворих. В результаті кількість відкритих операцій зменшилась з 96% до 8-15%, переглянутий ряд концепцій щодо лікування різних захворювань.

Велика увага приділяється проблемі пієлонефриту — як фактору етіологічним (при сечокам’яній хворобі), так і з точки зору ускладнень. Дослідження клітинного і гуморального ланки антиінфекційної резистентності дозволило підвищити достовірність діагнозу пієлонефриту до 96% (замість 31-50%), незалежно від наявності бактеріурії та ступеня її вираженості (отримано патент на винахід).

Спільно з фірмою «ЛГК» розроблено і успішно пройшов в клініці клінічні випробування новий вітчизняний апарат для камнедробления «ЛГК-Компакт». Завершено виконання науково-цільової програми в Московській області за коралловидному нефролітіазу.

Цикл досліджень під керівництвом М. Ф. Трапезниковой пов’язаний сразработкой малоінвазивних ендоскопічних методів у лікуванні урологічних ускладнень у пацієнтів з пересадженою ниркою (вперше в Росії), що дозволив значно знизити смертність від даних ускладнень.

Істотним внеском у вітчизняну урологію стала розробка М. Ф. Трапезниковой сучасних методів лікування доброякісної гіперплазії (аденоми) передміхурової залози та сечівника. Це — трансуретральна електрорезекція простати, вапоризація, лазерна абляція, термотерапія, медикаментозні методи. Успішно впроваджені методи эндовезикальной трансуретральной реканалізації під трансректальним УЗ-контролем при травматичних облитерациях уретри (отримано патент на винахід).

В області дитячої урології основні дослідження спрямовані на розробку та вдосконалення органозберігаючих операцій при аномаліях розвитку сечостатевих шляхів (міхурово-сечовідний рефлюкс, мегауретер, уретероцеле, гідронефроз, гіпоспадія та ін), що дозволили скоротити відсоток органоуносящих операцій з 16% до 3,5%.

В останні роки в клініці під керівництвом М. Ф. Трапезниковой проводяться фундаментальні дослідження з проблеми раку передміхурової залози. Основну увагу приділено питанням скринінгу та ранньої діагностики раку та передракових процесів в простаті (простатична інтраепітеліальна неоплазія), а також вивчення біохімічних маркерів кісткового ремодулирования у хворих на рак простати з ураженням скелету (цільова науково-практична програма) з питань неоангиогенеза при раку простати.

М. Ф. Трапезникова веде велику наукову, лікувально-консультативну, організаційну роботу не тільки в клініці, але і в Московській області, будучи головним урологом Московської області, де на базі 27 урологічних відділень і ліжок при хірургічних відділеннях працюють понад 100 урологів. Більшість із них — учні клініки, очолюваної М. Ф. Трапезниковой.

Урологічна клініка під керівництвом М. Ф. Трапезниковой є провідною науковою школою по розробці методів лікування урологічних захворювань, в 1996-2003 роках клініці присуджено Грант Президента Російської Федерації «В підтримку провідних наукових шкіл».

У 2001 році клініці присуджений другий Грант Російського фонду фундаментальних досліджень — за розробку фундаментальних основ раку передміхурової залози.

Велика наукова діяльність академіка РАМН М. Ф. Трапезниковой спирається на високий професіоналізм своїх учнів і співробітників. В клініці працюють 5 докторів медичних наук і 5 кандидатів медичних наук. Група аспірантів і лікарів успішно виконують заплановані дисертації. Практично всі лікарі клініки мають вищі лікарські категорії.

Під керівництвом і при консультації М. Ф. Трапезниковой виконано і захищено понад 40 кандидатських і докторських дисертацій, створена мережа спеціалізованої урологічної служби в Московській області, її учні керують 27 урологічними відділеннями як у Московській області, так і в ближньому зарубіжжі; підвищили свою кваліфікацію близько 200 лікарів-урологів з Московської області та інших регіонів близького і далекого зарубіжжя (Палестина, Сирія, Гвінея, Ліван).

Вона автор понад 400 наукових праць, опублікованих у російських та зарубіжних виданнях, у тому числі 7 монографій, довідника з уроонкологии, 7 розділів у підручниках і посібниках з урології, 24 методичних рекомендацій і навчальних посібників, 9 винаходів, 12 раціоналізаторських пропозицій. Найбільш важливі з них: «Пухлини нирок: клініка, діагностика, лікування» (1978), «Діагностика і лікування простих кіст нирок» (1997), «Доброякісна гіперплазія передміхурової залози» (1999), «Вибрані глави геріатричної урології» (2000), «Рак передміхурової залози» (2002), «Лікування урологічних ускладнень у хворих з пересадженою ниркою» (2002). Створено розділ в комп’ютерному диску «Эндоурология» (Москва, Р. Вольф, 1998). Тільки за останні 3 роки понад 40 наукових робіт опубліковано у зарубіжних виданнях.

М. Ф. Трапезникова — заступник голови і член президії Правління Всеросійського наукового товариства урологів, голова регіонального відділення Російського товариства урологів, член редколегії журналу «Урологія», член Міжнародної та Європейської асоціацій урологів.

М. Ф. Трапезниковой присвоєно звання «Заслужений діяч науки РРФСР» (1988). Вона нагороджена орденом Дружби (2001), медалями.

Вільний час присвячує спілкуванню з дітьми, онуками, друзями.

Живе і працює в Москві.