Людвіг Бинсварген

Фотографія Людвіг Бинсварген (photo Luydvig Binsvargen)

Luydvig Binsvargen

  • Рік народження: 1881
  • Вік: 85 років
  • Рік смерті: 1966
  • Громадянство: Швейцарія

Біографія

Творець екзистенціального аналізу

У 30-х роках XX ст. Бинсварген, спираючись на ідеї, теорію і методологію екзистенціальної філософії М. Гайдеггера, феноменологію Е. Гуссерля і дані антропології, переосмислив психоаналітичні ідеї 3. Фрейда і створив власну версію психоаналізу — екзистенціальний аналіз. Використання ідей останнього справило антропологічний і феноменологічний поворот в психіатрії того часу. Бинсварген зосередив увагу на «буття-у-світі» як принциповому феномен людського існування, досліджував його різноманітні форми, зробив ряд феноменологічних описів суб’єктивних переживань у процесі лікування. Головні праці Бинсваргена: «Основні форми і пізнання людського існування» (1942), «Вступ до проблеми загальної психології» (1922), «Феноменологічна антропологія» (1947); «Спогади про 3. Фрейда» (1956) і ін