Леон Орбелі

Фотографія Леон Орбелі (photo Leon Orbely)

Leon Orbely

  • Дата смерті: 09.12.1958 року
  • Рік смерті: 1958
  • Громадянство: Росія

    Біографія

    Радянський фізіолог, генерал-полковник мед. служби (1943), академік АН СРСР (1935), АМН СРСР (1944), засл. діяч науки РРФСР (1934), Герой Социалистич. Праці (1945).

    У 1904 закінчив Військово-мед. академію в Петербурзі. З 1907 по 1920 працював пом. академіка В. П. Павлова в физиол. відділі Інституту експериментальної медицини. У 1918-57 керував физиол. лабораторією Наукового ін-ту ім. П. Ф. Лесгафта, у 1920— 1931 професор 1-го Ленингр. мед. ін-ту. З 1925 по 1950 професор, нач-к кафедри Військово-мед. академії ім; С. М. Кірова. Протягом 7 років (1943-50) поч-до цієї академії. З 1936 по 1950 О., крім того, був директором Физиол. інституту ім. І. П. Павлова АН СРСР та Ін-ту еволюційної фізіології і патоло — гії вищої нервової діяльності їм. І. П. Павлова АМН СРСР (1939-50), а з 1942 по 1946 віце-президентом АН СРСР. З 1956 по 1958 директор Ін-ту еволюційної фізіології ім. І. М. Сеченова АН СРСР. О.—автор понад 130 оригінальних наук. робіт. Він розвинув нове навч. напрям — еволюційну фізіологію, вперше отримав об’єктивні дані про зорової функції тварини, залежною від діяльності півкуль головного мозку. О. обґрунтував вчення про адаптаційно-трофічної функції симпатичної нервової системи і про адаптаційно-трофічної ролі вегетативної нервової системи. Разом з співробітниками зробив важливі узагальнення в області механізмів вищої нервової діяльності, порівняльній і віковій фізіології умовних рефлексів, впливів зовнішніх факторів на вищу нервову діяльність та ін Він займався розробкою питань, що мають прак. значення для воєн. справи. Важливе місце займають роботи О. та його учнів з проблем болю, фізіології і патології органів чуття, вплив на організм людини підвищеного і зниженого барометрич. тиску, к-рие знайшли практич. застосування у воєн. медицині та організації умов воєн. служби. Лауреат Держ. премії СРСР (1941), удостоєний золотої медалі ім. І. в. Мечникова АН СРСР (1946). Нагороджений 4 орденами Леніна, 2 орденами Червоного Прапора, орденами Трудового Червоного Прапора, Червоної Зірки і медалями.