Борис Гайдар

Фотографія Борис Гайдар (photo Boris Gaidar)

Boris Gaidar

  • День народження: 19.01.1946 року
  • Вік: 71 рік
  • Місце народження: Запоріжжя (Україна), Росія
  • Громадянство: Росія

Біографія

Заслужений діяч науки РФ (1994), генерал-лейтенант медичної служби Б. В. Гайдар нагороджений орденом «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» III ступеня, орденом Пошани, медалями, іншими відзнаками.

Народився 19 січня 1946 року в Запоріжжі (Україна). Батько — Гайдар Всеволод Андрійович (1904-1974). Мати — Гайдар Серафима Дмитрівна (1913-1996). Дружина — Лучинська Тетяна Олександрівна (1946 р. нар.). Син — Гайдар Михайло Борисович (1969 р. нар.). В даний час — начальник відділу захисту інформації комерційного підприємства. Дочка — Гайдар Ганна Борисівна (1979 р. нар.).

У 1969 році Б. Гайдар закінчив Алма-Атинський державний медичний інститут. За час навчання у вузі з 1967 по 1969 рік працював фельдшером, а з грудня 1967 року — лікарем-субординатором Алма-Атинській міської станції швидкої медичної допомоги. За розподілом потрапив у 11-ю міську лікарню Алма-Ати в якості лікаря-нейрохірурга.

У грудні 1972 року за власним бажанням призваний у Збройні сили. Проходив службу на посаді командира операційно-перев’язувального взводу, потім командира медичної роти. Потім у 1974 році переведений на посаду старшого ординатора нейрохірургічного окружного військового госпіталю. У 1983 році закінчив ад’юнктуру Військово-медичної академії імені Кірова С. М., захистив кандидатську дисертацію і був призначений викладачем, а з 1985 року — старшим викладачем. У 1990 році захистив докторську дисертацію, в 1992 році Б. В. Гайдару присвоєно звання професора.

У грудні 1992 року Борис Всеволодович став начальником кафедри і клініки нейрохірургії Військово-медичної академії імені Кірова С. М. — головним нейрохірургом Міноборони РФ, у грудні 2000 року — начальником Військово-медичної академії імені Кірова С. М..

Б. В. Гайдар — один з провідних учених країни в області лікування бойових ушкоджень центральної нервової системи, судинної нейрохірургії, нейроонкології. Він вніс великий внесок у вирішення питань організації спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Збройних силах на мирний і у воєнний час. Своїм вчителем вважає академіка Ст. А. Хилько.

Виділяються три основних напрямки у науковій діяльності Б. В. Гайдара. Одне з них — розробка принципів надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в Збройних силах на мирний і у воєнний час, у тому числі при локальних військових конфліктах і катастрофах. У цій області професор Б. В. Гайдару належать основоположні роботи щодо створення системи спеціалізованих формувань для надання нейрохірургічної допомоги постраждалим при техногенних катастрофах і стихійних лихах. Борис Всеволодович брав участь в організації та наданні спеціалізованої допомоги постраждалим з черепно-мозковими та спинальними травмами під час землетрусу у Вірменії в 1988 році. Як головний нейрохірург Міноборони РФ неодноразово виїжджав у службові відрядження в Чеченську республіку. Послідовно і наполегливо вдосконалював нейрохирургическую службу Збройних сил у відповідності з сучасною військовою доктриною. Багато в чому завдяки роботам Б. В. Гайдара і керованої ним кафедри нейрохірургії Військово-медичної академії імені Кірова С. М. багато в чому вирішені проблеми надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги в локальних військових конфліктах (1995-2001). Відповідно до зміненими умовами ведення бойових дій Борис Всеволодович запропонував і втілив у життя оптимальний алгоритм надання нейрохірургічної допомоги, заснований на принципах повноцінності і завершеності кожного оперативного втручання, що виключає необхідність повторних операцій.

Не менш значущою сферою діяльності Б. В. Гайдара є вивчення патогенезу, принципів діагностики та лікування важкої черепно-мозкової травми. Він вперше визначив значення показників реактивності судин головного мозку, сформулював принципи оптимізації церебральної гемодинаміки при черепно-мозковій травмі.

Борис Всеволодович також займається розробкою принципів використання сучасних мінімально-інвазивних технологій в нейроонкології, судинної нейрохірургії, нейротравматології. На підставі проведених анатомо-клінічних досліджень доведено доцільність застосування эндовидеоскопического моніторингу в хірургії внутрішньочерепних оболонкових гематом, пухлин головного і спинного мозку, аневризм головного мозку, дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та спинного мозку. Впровадження нейроендоскопії в клінічну практику дозволило оптимізувати оперативну техніку та покращити результати хірургічних втручань.

Протягом восьми років професор Б. В. Гайдар очолював кафедру нейрохірургії Військово-медичної академії, в стінах якої в ці роки отримали потужний імпульс до розвитку такі напрямки, як хірургія артеріальних аневризм, артеріовенозних мальформацій, каротидно-кавернозних соустий, нейроендоскопом, стереотаксична біопсія та кріодеструкція при новоутвореннях головного мозку. Кафедра постійно була однією з кращих в академії. Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені нові навчальні програми та тематичні плани для всіх факультетів, видані навчальні посібники.

Борис Всеволодович — автор і редактор виданого у 1998 році підручника «Військова нейрохірургія», що є одним з найбільш повних і сучасних видань з нейрохірургії, в якому вперше в належному обсязі знайшли відображення питання організації спеціалізованої нейрохірургічної допомоги, реабілітації, військово-лікарської експертизи. Під редакцією Б. В. Гайдара підготовлений до видання у 2002 році підручник «Нейрохірургія», в якому він є автором кількох розділів. Професор Б. В. Гайдар — автор і співавтор понад 200 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, 2 книг, 4 керівництв для лікарів, 2 підручників, 7 навчальних посібників, 3 методичних посібників і рекомендацій, 3 тематичних збірників. 29 наукових праць опубліковано за кордоном.

Під керівництвом і при науковому консультуванні Б. В. Гайдара підготовлено 6 докторів і 12 кандидатів медичних наук. Його учні здійснюють педагогічну, наукову та лікувальну діяльність у Військово-медичної академії: д. м. н. професор Ст. Е. Парфьонов, д. м. н. професор Ю. А. Щербук, д. м. н. професор А. К. Дулаев, д. м. н. Р. Е. Труфанов, к. м. н. В. Ю. Черебилло, к. м. н. Б. В. Мартинов, к. м. н. Е. Д. Алексєєв, к. м. н. С. М. Идричан, к. м. н. А. В. Полежаев, к. м. н. В. А. Андроненков. Його вихованці очолюють нейрохірургічні відділення центральних і окружних військових госпіталів: д. м. н. Ю. С. Щиголев — начальник нейрохірургічного відділення ГКВГ імені Н.Н. Бурденко, д. м. н. Р. В. Антонов — начальник нейрососудистого відділення №3 ЦВКГ імені Вишневського, к. м. н. В. Н. Фаткуллин — начальник нейрохірургічного відділення №32 ЦВКГ.

У 2002 році обраний членом-кореспондентом Російської академії медичних наук.

Б. В. Гайдар — віце-президент Асоціації нейрохірургів РФ, член секції нейрохірургії Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я, член президії Вченої медичної ради Головного військово-медичного управління Міноборони РФ, голова Вченої ради Військово-медичної академії імені Кірова С. М., голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, головний редактор журналів «Вісник Російської військово-медичної академії», «Російська нейрохірургія», член редакційних колегій журналів «Нейрохірургія» і «Клінічна медицина та патофізіологія», член правління Санкт-Петербурзької асоціації нейрохірургів імені професора В. С. Бабчина.

Професор Б. В. Гайдар гідно представляв вітчизняну науку на міжнародних форумах в Австрії, Німеччині та США. Був головою оргкомітету II-VI Міжнародних симпозіумів «Сучасні мінімально інвазивні технології (нейрохірургія, вертебрологія, неврологія, нейрофізіологія)», що проводилися під егідою Асоціації нейрохірургів Російської Федерації і Військово-медичної академії імені Кірова С. М..

Заслужений діяч науки РФ (1994), генерал-лейтенант медичної служби Б. В. Гайдар нагороджений орденом «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» III ступеня, орденом Пошани, медалями, іншими відзнаками.

Захоплюється водінням автомобіля.

Живе і працює в Санкт-Петербурзі.