Анатолій Воробйов

Anatoliy Vorobiev

  • День народження: 05.02.1923 року
  • Вік: 83 роки
  • Місце народження: Курганний, Краснодарсий край, Росія
  • Дата смерті: 23.03.2006 року
  • Громадянство: Росія

Біографія

А. А. Воробйов нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни I ступеня, двома орденами Червоної Зірки, медалями. Генерал-майор медичної служби у відставці.

Народився 5 лютого 1923 року в місті Курганний Краснодарського краю. Батько — Воробйов Андрій Миронович (1877-1958). Мати — Воробйова Наталія Іванівна (1884-1969). Перша дружина — Воробйова Ольга Семенівна (1926-1983). Діти: Воробйова Маргарита Анатоліївна (1946 р. нар.), кандидат біологічних наук; Воробйов Ігор Анатолійович (1956 р. нар.), лікар-травматолог вищої кваліфікації. Онуки: Іванов Андрій Ігорович (1971 р. нар.); Воробйова Ольга Ігорівна (1984 р. нар.). Дружина — Петрова Людмила Іванівна (1945 р. нар.), кандидат біологічних наук.

У роки Великої Вітчизняної війни А. А. Воробйов брав участь в обороні Ленінграда, служив на кораблях діючої Каспійської флотилії. Закінчивши в 1945 році Військово-морську медичну академію в Ленінграді, служив лікарем з’єднання кораблів на Північному військово-морському флоті.

З 1948 по 1951 рік А. А. Воробйов навчався в ад’юнктурі на кафедрі фізичної та колоїдної хімії та кафедрі мікробіології Військово-морської медичної академії, де потім працював на посаді старшого наукового співробітника. У 1951 році Анатолій Андрійович захистив кандидатську дисертацію за анатоксинів.

З 1956 по 1978 рік А. А. Воробйов працював у НДІ МО СРСР начальником наукового відділу, заступником начальника по науці. У 1960 році захистив докторську дисертацію, в 1964 році йому було присвоєно звання професора за фахом «імунологія».

У 1978-1987 роках Анатолій Андрійович був першим заступником (у науці) начальника Головного управління «Біопрепарат» при Міністерстві медичної і мікробіологічної промисловості СРСР.

З 1987 року А. А. Воробйов завідує кафедрою мікробіології з вирусологией та імунологією Московської медичної академії імені В. М. Сєченова.

А. А. Воробйовим розроблені принципи конструювання сорбованих анатоксинів та полианатоксинов, вперше сформульовано механізми дії та класифікація імуномодуляторів (ад’ювантів), закладено основу для створення сімейства сорбованих полианатоксинов для профілактики правця, газової гангрени та ботулізму (три-, пента-, секстаанатоксин).

В результаті багаторічних фундаментальних досліджень пероральної імунізації А. А. Воробйовим розроблені принципи створення пероральних вакцин, створені таблетовані живі вакцини проти натуральної віспи, чуми, венесуельського енцефаломієліту. Безыгольный спосіб введення біопрепаратів в організм, пероральний та аерозольний засоби масової імунізації озброїли противоэпидемическую службу швидкими методами специфічної профілактики особливо небезпечних інфекцій.

Під керівництвом А. А. Воробйова проведено великий цикл робіт з вивчення нормофлори людини та її порушення (дисбіозу) під впливом різних факторів і при різних захворюваннях, що дало можливість вперше створити національний стандарт за дисбактеріозу, затверджений Мінздравом РФ.

Значний внесок у медичну науку внесли праці А. А. Воробйова щодо створення генно-інженерних біологічно активних препаратів (ферментів, інтерферонів, иммуноцитокинов), технології їх виробництва, доклиническому та клінічного вивчення та впровадження в практику охорони здоров’я. Так, колективом авторів з участю А. А. Воробйова розроблено і впроваджено в медичну практику рекомбінантний інтерферон альфа-2.

А. А. Воробйов керував та особисто брав участь у розробці діагностичних препаратів на ВІЛ-інфекцію та ряд вірусних інфекцій, у створенні противірусних, профілактичних і лікувальних імунних сироваток та імуноглобулінів, у тому числі проти вірусів Марбург, венесуельського західного і східного энцефаломиелитов.

На базі фундаментальних досліджень лазерної флюоресценції для індикації бактерій А. А. Воробйовим і співавторами розроблено експрес-метод, придатний для використання в клініці, лабораторній практиці, в екології та харчової промисловості для визначення рівня бактеріальної забрудненості об’єктів.

Коло наукових інтересів А. А. Воробйова широкий. З його участю і під його керівництвом розробляється рекомбінантна вакцина проти ВІЛ-інфекції, терапевтична онковакцина на основі дендритних клітин.

У роки роботи в Головному управлінні «Біопрепарат» при Міністерстві медичної і мікробіологічної промисловості СРСР А. А. Воробйов зробив великий внесок у становлення і розвиток інститутів, їх забезпечення науковими кадрами.

А. А. Воробйов опублікував понад 24 монографій і підручників, понад 550 статей у наукових журналах. Серед монографій: «Анатоксини» (1965), «Ад’юванти» (1969), «Масові способи імунізації» (1979), «Ендогенні імуномодулятори» (1992), «Молекулярні основи імуногенності антигенів» (1988). Багато уваги Анатолій Андрійович приділяє створенню навчальної літератури з імунології, мікробіології та біотехнології. Під його керівництвом виконано і багаторазово перевидавалися підручники для студентів вузів: «Мікробіологія» (1999), «Мікробіологія та імунологія» (2001), «Практикум з санітарної мікробіології» (2003), «Атлас по мікробіології та імунології» (в тому числі комп’ютерний варіант, 2003), «Збірник тестових завдань з мікробіології та імунології» (1996). А. А. Воробйов має 25 авторських свідоцтв на винаходи і патентів.

А. А. Воробйов створив школу імунологів-мікробіологів, під його керівництвом захищено 36 докторських і 42 кандидатські дисертації.

У 1991році Анатолій Андрійович обраний академіком РАМН. У 1999 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки РФ». За розробку засобів масової імунізації (пероральної, аерозольній, безголкові) А. А. Воробйов удостоєний Державної премії СРСР (1980) за розробку фундаментальних основ лазерно-флуоресцентного методу експрес-індикації бактерій — Державної премії РФ (2001), за розробку і впровадження в практику першого в країні генно-інженерного препарату інтерферону (реаферон) — премії Уряду РФ (2000). Роботи Анатолія Андрійовича відзначені преміями імені В. П. Павлова, імені Н.Ф. Гамалії, імені М. П. Чумакова.

А. А. Воробйов є заступником академіка-секретаря Відділення профілактичної медицини РАМН, заступником голови експертної ради ВАК РФ, головою Центральної навчально-методичної комісії з викладання мікробіології та імунології Моз РФ, головою Вченої ради по захисту докторських дисертацій, консультантом Медичного центру при Управлінні справами Президента Російської Федерації, президентом Всеросійського товариства біотехнологів, першим віце-президентом Російської академії медико-технічних наук, членом Російської академії природничих наук, Академії інформатизації, Міжнародної академії, членом експертних рад при Моз україни та Міністерстві промисловості і науки РФ, членом редколегій журналів «Вісник РАМН», «ЖМЭИ», «Імунологія», «Вірусологія», «Вакцинація».

А. А. Воробйов нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни I ступеня, двома орденами Червоної Зірки, медалями. Генерал-майор медичної служби у відставці.

Захоплюється подорожами, читанням наукової літератури, пише ліричні вірші.

Живе і працює в Москві.