Жан Пату

Фотографія Жан Пату (photo Jean Patou)

Jean Patou

  • День народження: 19.08.1880 року
  • Вік: 55 років
  • Місце народження: Нормандія, Франція
  • Дата смерті: 08.03.1936 року
  • Громадянство: Франція

Біографія

§і§Ц§Ю§о§в §Ц§Ф§а §Щ§С§Я§Ъ§Ю§С§Э§С§г§о §в§С§Т§а§д§а§Ы §г §Ь§а§Ш§З§Ю§Ъ §Ъ §Ю§Ц§з§З§Ю§Ъ. §§§Ц§Ь§а§д§а§у§а§Ц §В§в§Ц§Ю§с §Е§С§Я §д§в§е§Х§Ъ§Ь§г§с §У §§§а§в§Ю§С§Я§Х§Ъ§Ъ, §Я§С §г§У§а§Ц§Ф§а §Х§з§Х§р; §У 1910-§Ю §а§Я §б§Ц§в§Ц§Т§в§С§Э§г§с §У §±§С§у§Ъ§Ш §Х§З§Т§н §г§д§С§д§о §Я§С§г§д§а§в§л§Ъ§Ю §Ь§е§д§р§в§о§Ц.

§Ј 1912-§Ю §Е§С§Я §а§д§Ь§у§н§Е §Я§Ц§Т§а§Э§о§до§а§Ы §б§а§в§д§Я§с§Ш§Я§н§И §г§С§Э§а§Я ‘Maison Parry’. §±§Ц§в§У§а§Ц §В§в§Ц§Ю§с §Х§Ц§Э§С §до§Э§Ъ §Г§а§У§а§Э§о§Я§а §Я§Ц§б§Э§а§з§а ЄС §д§З§Ь, §У§р§р §Ь§а§Э§Э§Ц§Ь§и§Ъ§р 1914-§Ф§а §У§н§Ь§е§б§Ъ§Ь §а§Х§Ъ§Я §С§Ю§Ц§в§Ъ§Ь§С§Я§Ц§; §У§г§Ь§а§в§Ц, §а§Х§Я§С§Ь§а, §Я§С§ю§С§Э§С§г§о §±§Ц§в§У§С§с §Ю§Ъ§в§а§У§С§с §У§а§Ы§Я§С, §Ъ §е §±§С§д§е §б§а§с§У§Ъ§Ь§Ъ§г§о §Х§Ц§Э§С §б§а§У§С§Ш§Я§Ц§Ц §Е§С§Я§С §Ю§а§Т§Ъ§Ь§Ъ§Щ§а§У§С§Э§Ъ §У §С§У§Ф§е§г§д§Ц 1914-§Ф§а ЄС §У§г§Ь§а§в§Ц §б§а§г§Э§Ц §В§д§а§в§Ш§Ц§Я§Ъ§с §Я§Ц§Ю§Ц§§Ь§Ъ§з §У§а§Ы§г§Ь §У §ў§Ц§Э§о§Ф§Ъ§р §і§Е§е§Ш§Ъ§Ь §±§С§д§е §У §й§Ъ§Я§Ц §Ь§С§б§Ъ§д§С§Я§С §Щ§е§С§У§а§У §Ј§Ц§в§Я§е§д§о§г§з §Ь §Ф§а§в§с§ю§а §Э§р§Т§Ъ§Ю§а§Ю§е §Ю§а§Х§Я§а§Ю§е §Х§Ъ§Щ§З§И§Я§е §Е§С§Я§е §е§Х§С§Э§а§г§о §Э§Ъ§до§о §У 1919-§Ю §Ј§а§Щ§а§Т§Я§а§У§Ъ§Ь §г§У§а§р §б§а§в§д§Я§с§Ш§Я§е§р §Х§Ц§с§д§Ц§Э§о§Я§а§г§д§о §±§С§д§е §г §й§Ц§Э§а§Ф§а §в§с§Х§Я §Ъ§Я§Я§а§У§С§я§Ъ§И. §±§Ц§в§У§н§Ю §Х§Ц§Э§а§Ю §а§Я §г§е§л§Ц§г§д§У§Ц§Я§Я§а §е§Х§Э§Ъ§Я§Ъ§Ь §р§Т§Ь§Ъ; §б§а§г§Э§Ц §д§д§а§Ф§а §а§Я §б§в§Ц§Г§г§д§С§У§Ъ§Е §б§а§Ь§е§б§С§д§Ц§Э§о§Я§Ъ§в§С§Ю §Х§а§У§а§Э§о§Я§а §Я§Ц§а§Т§н§й§Я§е§р §г§б§а§в§д§Ъ§У§Я§е§р §Ь§а§Э§Э§Ц§Ь§и§Ъ§р §Е§Ю§Ц§Я§Я§а §Е§С§Я§е §б§в§Ъ§б§Ъ§г§н§У§С§Ц§д§г§я §Ъ§Щ§а§Т§у§Ц§д§Ц§Я§Ъ§Ц §В§с§Щ§С§Я§н§з §Ь§е§б§В§Е§о§Я§Ъ§Ь§а§У §Ъ §д§Ц§Я§Я§Ъ§г§Я§н§з §р§Т§а§Ь; §Ъ§Ю§Ц§Я§Я§а §±§С§д§е §в§С§Щ§в§С§Т§а§д§С§Э §Х§а§У§а§Э§о§Я§а §в§Ъ§г§Ь§а§У§С§Я§Я§н§И §б§а §д§Ц§Ю §У§в§Ц§Ю§Ц§Я§С§Ю §Я§С§у§с§Х §і§р§Щ§С§Я§Я§н §§Ц§Я§Ф§Э§Ц§Я (Suzanne Lenglen) ЄС§Т§Ц§Щ §в§е§Ь§С§У§а§У §Ъ §Х§Э§Ъ§Я§а§Ы §Х§а §Т§Ц§Г§у§С. §Ј §Х§С§Э§о§Я§Ц§Ы§до§Ц§Ю §Е§С§Я §б§в§а§Г§а§Э§Ш§С§Э §Ъ§г§б§а§Э§о§Щ§а§У§С§д§о §У §г§У§а§Ъ§з §в§С§Т§а§д§З§з §г§З§Ю§н§Ц §б§а§г§Э§Ц§Х§Я§Ъ§Ц §Ю§а§Х§Я§н§Ц §д§Ц§Я§Х§Ц§Я§§Ъ§Ъ ЄС §У§в§а§Х§Ц §Ю§С§Э§а§Ъ§Щ§У§Ц§г§д§Я§н§з §д§а§Ф§Х§З §Ь§С§у§Х§Ъ§Ф§С§Я§а§У ЄС §Ъ §У §й§Ц§Э§а§Ю §в§С§д§а§У§С§Э §Щ§В §Ц§г§д§Ц§г§д§У§Ц§Я§Я§е§р §е§Х§а§Т§Я§е§р §а§Х§Ц§Ш§Х§е.

§Ј 20-§з §Е§С§Я §±§С§д§е §Ъ§Щ§а§Т§в§Ц§Э §Х§Ъ§Щ§З§И§Я§Ц§в§г§Ь§Ъ§И §Ф§С§Э§г§д§е§Ь; §р§Х§Ц§Э§С§Я §Я§а§У§н§И §З§Ь§г§Ц§г§г§е§С§у §Т§н§Э §Ъ§Щ §д§Ь§С§Я§Ъ, §а§Т§н§й§Я§а §Ъ§г§б§а§Э§о§Щ§е§Ц§Ю§а§И §Ъ§г§Ь§Е§р§й§Ъ§д§Ц§Э§о§Я§а §У §Ш§Ц§Я§г§Ь§Ъ§з §Я§С§у§с§Х§З§з. §§§А§У§н§Ц §Ф§С§Э§г§д§е§Ь§Ъ §б§а§Э§о§Щ§а§У§С§Э§Ъ§г§о §Я§Ц§а§Т§н§ю§С§И§Я§н§Ю §е§г§б§Ц§з§а§Ю; §б§а§ю§д§Ъ §У§а §У§г§Ц§з §г§е§б§Ц§в§Ю§С§у§Э§Ц§д§З§з §д§а§Ф§а §У§в§Ц§Ю§Ц§Я§Ъ §а§Я§Ъ §б§в§а§Х§С§У§С§Э§Ъ§г§о §Я§Ц§б§а§Х§С§Э§Ц§Ь§е §а§д §б§С§у§ж§р§Ю§Ц§в§Я§а§Ф§а §а§д§Х§Ц§Э§С. §§§Ц §е§д§в§С§д§Ъ§Ь§Ъ §г§У§а§Ц§Ы §З§Ь§д§е§З§Е§о§Я§а§г§д§Ъ §п§д§Ъ §Ф§С§Э§г§д§е§Ь§Ъ §Ъ §б§а§Я§н§Я§Ц ЄС §Ъ§Ю§Ъ §е§г§б§Ц§до§Я§а §б§а§Э§о§Щ§е§р§д§г§с §У§Ъ§Х§Я§Ц§Ы§до§Ъ§Ц §Х§Ъ§Щ§З§И§Я§Ц§у§н §У§в§а§Х§Ц §в§е§Ъ §¶§Ц§в§а (Louis Feraud), §ґ§Ъ§Ю§а§д§Ъ §§§У§Ц§в§Ц§г§д§З (Timothy Everest), §Ґ§р§до§З§Ю§б§З (Duchamp) §Ъ §±§а§Э§С §і§Ю§Ъ§д§З (Paul Smith).

§Ј 1928-§Ю §Е§С§Я §Ъ§Щ§а§Т§в§Ц§Е §б§Ц§в§У§а§Ц §В §Ю§Ъ§в§Ц §Ю§С§г§Ь§а §Х§Э§с §Щ§З§Ф§С§у§С; §Я§С§Щ§н§У§С§Э§г§с §Я§Ц§а§Т§н§й§Я§н§И §й§е§Х§а§Х§Ц§Ы§г§д§У§Ц§Я§Я§н§И §Ь§а§г§Ю§Ц§д§Ъ§й§Ц§г§Ь§Ъ§И §б§в§Ц§б§С§у§С§д ‘Huile de ChaldЕ¦e’.

§і§в§Ц§Х§Ъ §Ь§Э§Ъ§Ц§Я§д§а§Ь §Е§С§Я§С §с§У§Я§а §б§в§Ц§а§Т§Э§С§Х§С§Э§Ъ §Т§а§Ф§С§д§н§Ц §Я§Ю§Ц§в§Ъ§Ь§С§Я§Ь§Ъ; §Ь §г§а§Ш§С§Э§Ц§Я§Ъ§р, §п§д§а §ю§е§д§о §Т§н§Э§а §Я§Ц §б§а§Ф§е§Т§Ъ§Ь§а §±§С§д§е ЄС §г§Ь§Ъ§до§Ь§а§Ю §е§Ш §г§Ъ§Э§о§Я§а §е§Х§С§у§Ъ§Ь§а §б§а §Ц§Ф§а §Ь§Э§Ъ§Ц§Я§д§е§в§Ц §Ь§в§е§до§Ц§Я§Ъ§Ц §ж§а§Я§Х§а§У§н§з §у§н§Я§Ь§а§У §Ј§н§Ш§Ъ§д§о §®§а§Х§Я§а§Ю§е §Х§а§Ю§е §Е§С§Я§С §е§Х§С§Э§а§г§о §У§а §Ю§Я§а§Ф§а§Ю §Т§Э§С§Ф§а§Х§С§у§с §Э§Ъ§Я§Ъ§Ъ §б§С§у§ж§р§Ю§Ц§в§Я§н§з §г§у§Ц§Г§г§д§У ЄС §б§а§Э§о§Щ§е§р§л§Ъ§з§г§з §е§г§б§Ц§з§а§Ю, §Ь§г§д§С§д§Ъ, §Ъ §б§а §г§Ц§Ы §Х§Ц§Я§о. §°§Х§Ъ§Я §Ъ§Щ §г§З§Ю§н§И §Ъ§Щ§У§Ц§г§д§Я§н§з §С§у§а§Ю§С§д§а§У §а§д §Е§С§Я§С, §в§а§Щ§а§У§а§Ш§С§г§Ю§Ъ§Я§Я§н§И ‘Soft’, §Х§а§Э§Ф§а§Ц §В§в§Ц§Ю§с §а§г§д§С§У§С§Э§г§с §г§З§Ю§н§Ю §Х§а§у§а§Ф§Ъ§Ю §б§С§у§ж§р§Ю§а§Ю §Ю§Ъ§в§С; §р§Ю§Ц§г§д§Ъ§д§о §Ц§Ф§а §г §д§д§а§Ы §б§а§Щ§Ъ§и§Ъ§Ъ §г§е§Ю§Ц§Э§а §Э§Ъ§до§о §Х§в§е§Ф§а§Ц §д§У§а§в§Ц§Я§Ъ§Ц §±§З§д§е, ‘1000’.

§Е§С§Я §±§С§д§е §е§Ю§Ц§в §У 1936-§Ю; §б§в§а§Г§а§Э§Ш§Ъ§Ь§Ъ §Ц§Ф§а §Х§Ц§Э§а §Ц§Ф§а §г§Ц§г§д§в§С §®§З§Х§Э§Ц§Я (Madeleine) §Ъ §Ц§Г §г§е§б§в§е§Ф §І§З§И§Ю§а§Я §ў§С§у§Т§С§г (Raymond Barbas). §Ґ§а 2001-§Ф§а §Ф§а§Х§З §Ґ§а§Ю §±§С§д§е §а§г§д§С§У§С§Э§г§с §г§д§в§а§Ф§а §г§Ц§Ю§Ц§Ы§Я§н§Ю §Т§Ъ§Щ§Я§Ц§г§а§Ю; §У §г§Ц§Я§д§з§Т§в§з 2001-§Ф§а §Ц§Ф§а §У§н§Ь§е§б§Ъ§Ь§С §Ь§а§Ю§б§С§Я§Ъ§з ‘Procter & Gamble’. §і§У§а§Ъ §е§Я§Ъ§Ь§С§Э§о§Я§н§Ц §б§С§у§ж§р§Ю§Ц§в§Я§н§Ц §б§в§а§Х§е§Ь§д§н §Ь§а§Ю§б§С§Я§Ъ§с §б§в§а§Ъ§Щ§У§а§Х§Ъ§д §Ъ §б§а §г§Ц§Ы §Х§Ц§Я§про; §а§г§а§Т§н§Ю §е§г§б§Ц§з§а§Ю §б§а§Э§о§Щ§е§р§д§г§з §Х§е§з§Ъ ‘Eau de Patou’, ‘Ma LibertЕ¦’, ‘Un Amour de Patou’, ‘Sublime’, ‘Patou Forever’, ‘EnJoy’ §Ъ ‘Sira des Indes’. §§§Ъ§й§е§д§о §Я§Ц §з§е§Ш§Ц §в§С§г§Ь§е§б§В§р§д§г§я §Ъ §б§в§а§Х§е§Ь§д§н §Х§Э§с §Ю§е§Ш§й§Ъ§Я ЄС ‘Patou Pour Homme’, ‘Patou Pour Homme PrivЕ¦’ §Ъ ‘Voyageur’. § §г§а§Ш§С§Э§Ц§Я§Ъ§р, §У §б§а§г§Э§Ц§Х§Я§Ъ§Ц §Ф§а§Х§н §Х§а§г§д§С§д§о §Х§е§з§Ъ §а§д §±§С§д§е §г§д§С§Я§а§У§Ъ§д§г§с §У§г§Ц §г§Ь§а§Ш§Я§Ц§Ц §Ъ §г§Ь§а§Ш§Я§Ц§Ц; §а§г§а§Т§Ц§Я§Я§а §в§Ц§Г§Ь§Ъ§Ю§Ъ §г§д§С§Э§Ъ §С§у§а§Ю§С§д§н §Э§Ъ§Я§Ъ§И ‘Joy’ §Ъ ‘1000’. §і§Ц§Ы§ю§С§г §д§в§е§Х§Я§а §г§Ь§С§Щ§С§д§о, §Ь§С§Ь§Ъ§Ц §е §Ь§а§Ю§б§С§Я§Ъ§Ъ §б§Ц§в§г§б§Ц§Ь§д§Ъ§У§н §Я§С §Т§е§Х§е§л§Ц§Ц; §а§г§д§В§Ц§д§г§с §Э§Ъ§до§о §Я§Я§Х§Ц§с§д§о§г§с, §й§д§а ‘Procter & Gamble’ §Я§Ц §Х§З§Х§е§д §Ь§С§Я§е§д§о §У §§Ц§д§е §У§С§Ш§Я§Ц§Ы§до§Ъ§Ю §д§У§а§в§Ц§Я§Ъ§с§Ю §б§С§у§ж§р§Ю§Ц§в§Я§а§Ф§а §Ф§Ц§Я§Ъ§с XX-§Ф§а §У§Ц§Ь§С. §§г§д§С§д§Ъ, §Ь §е§Х§Ъ§У§Э§Ц§Я§Ъ§р §Т§а§Э§о§до§Ъ§Я§г§д§У§С §б§а§Ь§е§б§С§д§Ц§Э§Ц§Ы, §б§а§г§Э§Ц §б§а§Ь§е§б§Ь§Ъ ‘House of Patou’ ‘Procter & Gamble’ §й§Ц§Я§н §Я§С §Т§а§Э§о§до§Ъ§Я§г§д§У§а §Ъ§з §Ъ§Щ§Х§Ц§Э§Ъ§И §г§е§л§Ц§г§д§У§Ц§Я§Я§а §г§Я§Ъ§Щ§Ъ§Ь§Ъ§г§про; §а§Т§м§с§г§Я§я§Ц§д§г§з §п§д§а §г§Ь§а§в§Ц§Ц §В§г§Ц§Ф§а §д§Ц§Ю, §й§д§а §д§Ц§б§Ц§в§о §б§в§а§Х§е§Ь§д§н §а§д §Е§С§Я§С §±§С§д§е §Ъ§Щ§Ф§а§д§С§У§Э§Ъ§У§С§р§д§г§з §Щ§З §б§в§Ц§Х§Ц§Э§С§Ю§Ъ §¶§в§С§Я§§Ъ§Ъ, §Я§С §Т§а§Э§Ц§Ц §Ь§в§е§б§Я§н§з ЄС §Ъ, §Ь§С§Ь §г§Э§Ц§Г§г§д§У§Ъ§Ц, §Т§а§Э§Ц§Ц §Х§Ц§до§Ц§У§н§з ЄС §б§в§а§Ъ§Щ§У§а§Г§г§д§У§С§з.