Анопрієнко Олександр

Фотографія Анопрієнко Олександр (photo Aleksandr Anoprienko)

Aleksandr Anoprienko

  • День народження: 21.09.1957 року
  • Вік: 59 років
  • Місце народження: Донецьк, Україна
  • Громадянство: Україна

Біографія

Декан Факультету Обчислювальної Техніки та Інформатики, викладач Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), директор Технопарку ДонНТУ. Фахівець у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання. Ініціатор та адміністратор порталу магістрів ДонНТУ. Автор ряду оригінальних наукових концепцій, в числі яких узагальнений кодо-логічний базис, інтегровані моделюючі середовища, когнітивне комп’ютерне моделювання, археомоделирование, астроморфное моделювання, теорія нооритмов і принцип активного антропоцентрізма (космоантропный принцип).

Народився 21 вересня 1957 року в Донецьку. У 1974 році після закінчення середньої школи № 76 міста Донецька вступив у Донецький політехнічний інститут (ДПІ, зараз ДонНТУ) на спеціальність «Електронні обчислювальні машини (ЕОМ)». У 1979 році закінчив ДПІ з відзнакою, захистивши дипломний проект присвячений розробці високопродуктивних спеціалізованих паралельних систем для рішення диференціальних рівнянь в приватних похідних. Результати студентської наукової роботи по даній темі були відзначені дипломом другого ступеня на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт.

З 1979 по 1989 рік працював на посаді асистента на кафедрі ЕОМ ДПІ (1983-86 рр. за сумісництвом). У 1980 році пройшов 3-місячні курси підвищення кваліфікації на кафедрі обчислювальної техніки Ленінградського інституту точної механіки й оптики (зараз СПбГИТМО). Випускна робота, присвячена розробці концепції масової ЕОМ (фактично була сформульована концепція ноутбука в його нинішньому вигляді), була виконана під керівництвом професора Р. В. Новікова.

У 1983-86 рр .. навчався в аспірантурі на кафедрі ЕОМ ДПІ під керівництвом доцента (пізніше професора) Башкова Е. А. Тематика наукової роботи: Розробка високопродуктивних систем машинної графіки. У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Інституті проблем моделювання в енергетиці АН України (Київ р.).

З 1989 року перейшов на посаду доцента кафедри ЕОМ ДПІ. В 1989-90 рр. пройшов 10-місячну наукове стажування по лінії Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Інституті високопродуктивних і розподілених супереом Штуттгартского університету (Німеччина) під керівництвом професора А.с Ройтера.

У 1994-97 рр. навчався в докторантурі кафедри ЕОМ Доннту (раніше ДПІ) під керівництвом профессораВ. А. Святного. Тема наукової роботи: Високопродуктивні моделюючі середовища. У 1995-1997 рр. стажувався в Штуттгартском університеті (Німеччина) в рамках виконання договорів про науково-технічне співробітництво і проведення досліджень з високопродуктивним моделюючим середовищ за запрошеннями професорів А. Ройтера і Е.-Д. Гіллес.

У жовтні-листопаді 2001 року та вересні 2003 року на запрошення професора Е.-Д. Гіллес пройшов короткострокові стажування в Інституті динаміки складних технічних систем Суспільства Макса Планка (Магдебург, Німеччина) в рамках виконання спільних наукових робіт у галузі моделювання складних динамічних систем.

З 1997 року за сумісництвом заступник директора Інституту міжнародного співробітництва Доннту і координатор регіонального вузла (на базі Дондту) Української науково-освітньої мережі URAN. C 2000 року директор Технопарку Дондту. З 2006 року помічник ректора ДонНТУ. З 2007 року-декан Факультету обчислювальної техніки та інформатики.

У 90-ті роки:

Виконання робіт у сфері комп’ютерного моделювання та високопродуктивних паралельних обчислень за договорами про науково-технічне співробітництво з Штуттгартським університетом (під керівництвом професора В. А. Святного).

Читання курсів з організації інформаційно-обчислювальних систем і мереж, а також керівництво дипломним проектуванням з відповідної тематики в ДПІ/Дондту.

Робота у фірмі «Донинформсервис» з організації перших в СНД територіально розподілених електронних аукціонів науково-технічних ресурсів.

Виконання робіт в Донецькому центрі науково-технічної інформації по розробці та впровадженню сучасних методів доступу до інформації.

Виконання робіт в Главинформцентре Донецької обладміністрації з організації відділу системних аналітиків, розробці адміністративних інформаційних систем та Програми інформатизації Донецької області.

Участь як експерта й консультанта в інформаційних проектах в Дондту і за його межами, зокрема, участь у розробці окремих розділів мультимедійної «Енциклопедії знань», розробленої донецькою фірмою «Интеркомпьютер» для західноєвропейського ринку і активно поширювалася у Німеччині в другій половині 90-х років.

Виконання досліджень і розробок в області систем комп’ютерного моделювання та управління базами даних, а також робіт по розвитку інфраструктури Інтернету в Дондту, в тому числі в рамках проекту URAN, підтриманого європейськими фондами і спрямованого на розвиток української науково-освітньої мережі….

З 2000 року:

Читання курсів «Теорія операційних систем», «Web-технології», «Програмування та дослідження комп’ютерних мереж», «Теорія і методи дослідження апаратних засобів комп’ютерних мереж», «Нові комп’ютерні інформаційні технології» для студентів факультету обчислювальної техніки та інформатики ДонНТУ.

Підготовка і читання курсу «Мережеві інформаційні технології» для магістрантів усіх спеціальностей ДонНТУ. В рамках даного курсу в 2001 році було ініційовано створення мультиязычного порталу магістрів ДонНТУ, що став одним з лідерів науково-освітнього інформаційного простору .

Керівництво Технопарком ДонНТУ, здійснює залучення викладачів та студентів університету до виконання інноваційних проектів і інноваційної підприємницької діяльності. З’явився, зокрема, ініціатором і керівником проекту компакт-диска «Донецьк: 1000 фотографій», реалізованого Технопарком у 2003 році і став першим проектом такого роду на Україні.

В рамках досліджень з моделювання вперше широко використовував методи сучасного комп’ютерного моделювання для дослідження різних артефактів на предмет виявлення в них моделюючих елементів. В результаті даних досліджень запропоновано концепції археомоделирования і астроморфного моделювання. На базі інтенсивного використання сучасних комп’ютерних технологій уперше вдалося виявити численні приклади їх проявів протягом практично всієї історії людської цивілізації. У тому числі виявлено та досліджено модельний характер низки артефактів епохи мезоліту та неоліту, а також — давньоєгипетських пірамід і Фестського диска. Запропонована інтерпретація ряду відомих артефактів (в числі яких знаменитий Стоунхендж) як специфічних різновидів археопланетария. Виявлена система різномасштабних астроморфных мегамоделей та досліджено їх роль у структуризації найбільш відомих цивілізаційних утворень Європи, Азії і Африки.

Автор однієї з найбільш обґрунтованих локалізацій легендарної працивилизации відомої як Атлантида (в рамках класичної традиції, яку ініціював своїми працями «Тимей» і «Критій» давньогрецький філософ Платон). Вперше використав для аналізу відповідної аргументації спеціальні засоби комп’ютерного моделювання.

Автор концепції «когнітивних експедицій», заснованих на своєрідний метод апробації наукових результатів в області астроморфного моделювання на новизну і достовірність через «презентацію-доисследование» безпосередньо на досліджуваних об’єктах. Метод відпрацьовувався і застосовувався при уточненні відповідних астроморфных моделей з паралельним викладом і обговоренням результатів на конференціях або семінарах в наступних містах: Стамбул (у 1997 році) Волгоград (у 2002 році), Париж (у 2004 році), Маріуполь (у 2005 році), Москва (в 2005 і 2006 рр.). Севастополь, Лагос і Вашингтон (у 2007 році).