Анатолій Шалыто

Фотографія Анатолій Шалыто (photo Anatoliy Shalyto)

Anatoliy Shalyto

  • День народження: 28.05.1948 року
  • Вік: 68 років
  • Громадянство: Росія

Біографія

Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технологій програмування Спбду ІТМО.

У 1965 р. поступив і в 1971 р. з відзнакою закінчив Ленінградський електротехнічний інститут імені в. І. Ульянова (Леніна) за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка».

З 1971 р. працює в науково-виробничому об’єднанні «Аврора» (Санкт-Петербург), спеціалізуючись в галузі проектування систем логічного управління та технологій програмування.

У 1985 р. присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».

З 1999 р. учений секретар підприємства.

У 1977 р. без відриву від виробництва закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію за вказаною спеціальністю. Кандидат технічних наук (1977).

У 1999 р. захистив докторську дисертацію по тій же спеціальності. Доктор технічних наук (2000).

З 1974 по 1991 рр. викладав в Інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів суднобудівної промисловості (Ленінград).

У 1991 р. присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі «Керуючі обчислювальні системи».

З 1998 р. викладає на кафедрі «Комп’ютерні технології» Спбду ІТМО.

З 2000 р. професор цієї кафедри.

У 2001 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі «Комп’ютерні технології».

З 2001 р. завідувач кафедри «Інформаційні системи» Спбду ІТМО.

25.05.2004 р. обраний завідувачем кафедри «Технології програмування» Спбду ІТМО.

У 1991 р. запропонував технологію автоматного програмування, названу «Switch-технологія». Співавтор розробки інструментального засобу для підтримки автоматного програмування «UniMod».

У 2002 р. висунув нову ініціативу у програмуванні — «Рух за відкриту проектну документацію».

Неодноразово виступав на всесоюзних та міжнародних конференціях з доповідями з різних питань апаратної та програмної реалізації алгоритмів логічного управління і технологій програмування (наприклад, LinuxSummit (Фінляндія, 2004), Software Engineering Conference in Russia (Москва, 2005, 2006, 2007), 4-th International Conference in Central Europe on .NET Technologies (Чехія, 2006)).

Автор великої кількості наукових праць, опублікованих, зокрема, і в таких журналах Академії наук СРСР і Росії, як «Автоматика і телемеханіка», «Автоматика і обчислювальна техніка», «Вісті Академії наук. Технічна кібернетика», «Известия Російської Академії наук. Теорія та системи управління», «Проблеми передачі інформації», «Автометрия», «Програмування».

У 1981 р. у співавторстві опублікував книгу «Додаткові модулі для логічних керуючих пристроїв» (Л.: Енергоіздат, 1981, 163 с.).

У 1996 р. виграв конкурс видавничих проектів Російського фонду фундаментальних досліджень і опублікував книгу «SWITCH-технологія. Алгоритмізація та програмування задач логічного управління» (СПб.: Наука. 1998, 628 с.), в якій ввів такі поняття як «автоматное програмування», «спостережливість програм» та «кодування станів».

У 2000 р. за фінансової підтримки Адміністрації Санкт-Петербурга опублікував книгу «Логічне керування. Методи апаратної та програмної реалізації алгоритмів» (СПб.: Наука. 2000, 780 с.), в якій відображені наукові результати автора, отримані до цього часу.

У 2000-2007 рр. керував науково-дослідною роботою за темою «Розробка технології створення програмного забезпечення систем управління на основі автоматного підходу», що виконується в рамках програми фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки Російської Федерації.

У 2002-2003 рр. керував роботами по грантом ДФФД для проведення дослідження за темою «Розробка технології автоматного програмування» (грант № 02-07-90114), а в 2005-2006 рр. по темі «Розробка технології об’єктно-орієнтованого програмування з явним виділенням станів» (грант № 05-07-90011).

У 2003 р. визнаний одним з переможців конкурсу дослідницьких проектів в області проектування інтегральних схем, проведеного в СНД компанією Intel і Московським фізико-технічним інститутом.

Грант корпорації Borland (2005).

У 2003 і 2005 рр. співголова секції «Теоретичні основи побудови мультиагентних систем» на міжнародній конференції «Integration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems». KIMAS’03, KIMAS’05. США. IEEE. DARPA.

У 2005 і 2006 рр. член програмного комітету міжнародної конференції «IEEE International Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications». CIMSA 2005, CIMSA 2006. Італія, Іспанія.

У 2007 р. член програмного комітету міжнародної конференції «The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design». Польща.

У 2007 і 2008 рр. член програмного комітету міжнародної конференції «TOOLS-EUROPE». ETH. Швейцарія.

У 2005-2006 рр. керував роботами по державному контракту «Технологія автоматного програмування: застосування та інструментальні засоби», який переміг у конкурсі проектів, що проводиться Федеральним агентством з науки та інновацій в рамках Федеральної цільової науково-технічної програми «Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» на 2002-2006 роки за пріоритетним напрямом «Інформаційно-телекомунікаційні системи та електроніка». Проект був відібраний серед 15 найбільш інноваційно-перспективних і соціально-значущих проектів, виконуваних за вказаною програмою.

У 2007-2008 рр. керував роботами по державним контрактам «Технологія генетичного програмування для генерації автоматів управління системами зі складною поведінкою» і «Розробка технології верифікації керуючих програм зі складною поведінкою, побудованих на основі автоматного підходу», що виконуються в рамках Федеральної цільової програми «Дослідження і розробки з пріоритетних напрямів розвитку науково-технологічного комплексу Росії на 2007-2012 роки» за пріоритетним напрямом «Інформаційно-телекомунікаційні системи».

Розпорядженням Президента РФ на 2006-2008 рр. призначена стипендія за видатні заслуги в галузі техніки.

Другий керівник науково-педагогічної школи «Інформаційні та комп’ютерні технології» — одного з переможців конкурсу науково-педагогічних шкіл Санкт-Петербурга 2006 року.

У 2003-2006 рр. опублікував в комп’ютерній пресі (в основному тижневиках «PC Week/RE» і «Комп’ютерра») цикл публіцистичних статей з проблем освіти та науки в галузі інформаційних технологій.

Член редакційних колегій журналів «Известия Уральського державного університету. Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформаційно-управляючі системи» і «Морська радіоелектроніка».

Член дисертаційних рад.