Абд Ал-Карім-хан

Abd Al-Karim Khan

  • Рік народження: 1529
  • Вік: 62 роки
  • Рік смерті: 1591

Біографія

Хан держави Мамлакат-і Моголийе (інакше званого Могулия або Яркендское ханство) і Центрального Моголістана (1559-1591), а також Турфанского округу (з 70-х роках 16 ст.). Другий син Абд ар-Рашид-хана I.

У період правління батька був хакимом Кашгара. Продовжував політику батька, спрямовану на протистояння казахів і киргизів і союз з Шейбанідов Мавераннахра. Весь період його правління був зайнятий війнами, спрямованими на стримування киргизьких племен на території Центрального Моголістана. Не дивлячись на військові успіхи Абд ал-Карім-хана, до кінця його правління киргизи вже міцно зайняли північний Тянь-Шань і знаходилися на території від Чалыша до Чу-Таласского межиріччя.У самому Мамлакат-і Моголийе до кінця правління Абд ал-Карім-хана намітилися сепаратистські тенденції з боку чорногорських ходжей на чолі з ишаном Мухаммад-Ісхаком Валі (розум. 1599 р.).